Animatorzy TGE

09-04-2019

Animatorzy TGE

Działalność animatora (tzw. market makera) polega na obowiązkowym składaniu zleceń po obu stronach rynku z  określonym spreadem. Spready na poszczególnych instrumentach Rynku Terminowego Towarowego zostały zdefiniowane przez Giełdę na takim poziomie, aby w jak największym stopniu minimalizować koszty uczestników rynku, wynikające z różnic pomiędzy cenami kupna i sprzedaży. Pozytywnym efektem takiego działania jest również zwiększenie płynności na Giełdzie, dzięki czemu podmioty uczestniczące w handlu energią i gazem mają możliwość w każdym momencie sesji na realizację swoich zleceń kupna i sprzedaży po cenach rynkowych. Poprzez zwiększenie koncentracji wolumenu na rynku, który jest transparentny i anonimowy, Członkowie TGE mają jednakowy wpływ na wycenę towarów notowanych na Giełdzie.
 

Respect Energy S.A. pełni rolę animatora od 10 lutego 2020 roku. www.respect.energy

Animowanie rynku – regulacje

Ofertę dla animatorów oraz zasady funkcjonowania animatora na rynkach terminowych prowadzonych przez TGE znajdą Państwo na naszej stronie pod adresem: https://www.tge.pl/regulacje#animowanie-rynku.

W przypadku pytań co do funkcjonowania animatorów na rynku lub chęci uczestnictwa w programie dla animatorów prosimy o kontakt na adres email: .