Komunikat prasowy Komitetu NEMO: 1 lipca 2021 r.

06-07-2021

Publikacja przez operatorów NEMO wspólnego Raportu Rocznego CACM 2020 dotyczącego połączenia rynków dnia bieżącego i dnia następnego.


Trzecia edycja Raportu Rocznego przygotowywanego przez Nominowanych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) we współpracy z operatorami systemów przesyłowych (OSP) monitoruje wdrażanie rozporządzenia w sprawie alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Rozporządzenie CACM) oraz metodyki określania związanego z tym algorytmu. Raport przestawia w kompleksowy sposób działania podjęte w 2020 r. w ramach łączenia rynków dnia następnego (SDAC) i dnia bieżącego (SIDC) oraz ogólny zarys obecnego i przyszłego funkcjonowania algorytmów łączenia rynków oraz podjętych prac badawczo-rozwojowych.

„Transformacja energetyczna i pandemia COVID-19 wywołują bezprecedensowe przekształcenia i wyzwania dla sektora energetycznego. Do tego podwójnego wyzwania dochodzi bardzo szybko zmieniający się krajobraz w sektorze energii, który charakteryzują pogłębiająca się integracja UE, rosnąca penetracja energii odnawialnej i nowe wymogi regulacyjne.

Pomimo trudności, z jakimi borykały się w ubiegłym roku wszystkie sektory gospodarki, NEMO udało się szybko dostosować do zmieniającego się otoczenia oraz zapewnić stabilne i bezpieczne funkcjonowanie oraz wykonywanie własnych zadań. Od kwietnia 2020 r., wkrótce po tym, jak pierwsza fala pandemii przetoczyła się przez Europę, NEMO wprowadziły szeroki wachlarz środków w celu zabezpieczenia ciągłości wszystkich operacji, zarówno w ramach łączenia rynków dnia następnego (SDAC), jak i dnia bieżącego (SIDC), zapewniając jednocześnie bezpieczne warunki pracy swojego personelu”
– mówi Rafael Gómez-Elvira González, Przewodniczący Komitetu NEMO.

Raport Roczny CACM 2020 podsumowuje prace zrealizowane przez NEMO i OSP w ramach projektów łączenia rynków dnia następnego i bieżącego w celu zapewnienia skutecznego działania rozwiązań w zakresie market coupling. Regularna i transparentna ocena ich działania i wyników ma kluczowe znaczenie dla wspierania nadrzędnego celu wszystkich projektów, czyli stworzenia skutecznego, zintegrowanego rynku energii w UE.

Komitet NEMO planuje zorganizowanie we wrześniu br. webinarium na żywo na temat Raportu Rocznego CACM 2020. Dokładna data i program spotkania zostaną opublikowane wkrótce.O Komitecie NEMO:

Komitet NEMO umożliwia współpracę pomiędzy NEMO w zakresie wszystkich wspólnych zadań na poziomie europejskim, niezbędnych do efektywnego i bezpiecznego projektowania, wdrażania i działania jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego. Komitet NEMO tworzą wyznaczeni przedstawiciele poszczególnych NEMO.

Dodatkowe informacje na temat Komitetu NEMO można znaleźć na stronie:
http://www.nemo-committee.eu/index