Zapraszamy do kontaktu z TGE

Towarowa Giełda Energii S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

tel.: +48 22 341 99 12
fax: +48 22 341 99 10
e-mail:


Towarowa Giełda Energii S.A. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000030144,
NIP 527-22-66-714. 
Kapitał zakładowy w wysokości 14.500.000 złotych – w całości opłacony

 

Biuro Operacji Giełdowych

Prowadzący Sesję
tel. +48 22 341 99 60

 

Biuro Rejestrów TGE

tel. +48 22 341 99 24
tel. +48 885 885 635
fax +48 22 341 99 25

Biuro Informacji Giełdowych

GPI/RRM
tel. +48 22 341 99 31
Strona internetowa
tel. +48 22 341 99 48

 

Biuro Nadzoru Rynku

Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Panewczyńska 

Biuro Rozwoju i Obsługi Członków

tel. +48 22 341 99 66
tel. +48 725 220 360
fax +48 22 341 99 20