Archiwum Szkoleń Drukuj +

 

Raportowanie REMIT

(5 - 6 luty 2015)

Prezentacja

 

 

Kurs przygotowawczy do egzaminu na maklera giełd towarowych

(28-30 września 2012)

>>więcej

Kurs przygotowawczy do egzaminu na maklera giełd towarowych
(2-3 marzec 2012)

>>więcej

Warsztaty Giełdowe zorganizowane przez TGE S.A, FORUM Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu i FORUMCO2
(25 października 2011)

W dniu 25 października 2011 r. odbyły się Warsztaty Giełdowe, zorganizowane przez FORUM Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, FORUMCO2 i Towarową Giełdę Energii. Warsztaty Giełdowe miały miejsce w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Wołoskiej 7 w Warszawie.

>>więcej

Kurs przygotowawczy do egzaminu na maklera giełd towarowych
(4-6 marca 2011)
W związku z organizacją 27 marca 2011 r.. przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego egzaminu dla kandydatów na maklera giełd towarowych, TGE SA wraz ze Związkiem Maklerów i Doradców zorganizował w dniach 4-6 marca 2011r. kurs dla kandydatów na maklerów giełd towarowych.

Kurs odbył się w Centrum Konferencyjnym przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie.

>>więcej

Kurs przygotowawczy do egzaminu na maklera giełd towarowych
(15-17 października 2010)

W związku z organizacją 7 listopada 2010 r. przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego egzaminu dla kandydatów na maklera giełd towarowych, TGE SA wraz ze Związkiem Maklerów i Doradców zorganizował w dniach 15-17 października 2010r. kurs dla kandydatów na maklerów giełd towarowych.

Kurs odbył się w Centrum Konferencyjnym przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie.

>>więcej

Kurs przygotowawczy do egzaminu na maklera giełd towarowych

(19 - 21 luty 2010)

W związku z organizacją 21 marca br. przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego egzaminu dla kandydatów na maklera giełd towarowych, TGE SA wraz ze Związkiem Maklerów i Doradców organizuje w dniach 19 - 21 lutego 2010r. kurs dla kandydatów na maklerów giełd towarowych.

Kurs odbędzie się w Centrum Konferencyjnym przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie.

Poniżej znajdują sie szczegółowe informacje o kursie, program kursu i formularz zgłoszeniowy.

Cel kursu

Kurs umożliwia zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy, którą musi posiadać kandydat do zdania egzaminu na maklera giełd towarowych.

Koszt uczestnictwa
1 550 zł/osobę*

*W przypadku zgłoszenia przez firmę trzech lub więcej osób koszt uczestnictwa wyniesie 1 300 zł/osobę (prosimy o zmianę w formularzu zgłoszeniowym kwoty 1550 zł na 1300 zł)

Cena kursu obejmuje:

1. Materiały edukacyjne:

  • komplet aktów prawnych, zgodnie z aktualnym wykazem obowiązującym na egzaminie,
  • kodeks cywilny oraz kodeks spółek handlowych w postaci książkowej,
  • skrypty przygotowane przez wykładowców do zajęć,
  • materiały i pomoce ćwiczeniowe,
  • książkę: K. Jajuga, T. Jajuga, "Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa", PWN 2005 (najistotniejsza pozycja na liście lektur zalecanych do egzaminu).

3. Obiady w dniach trwania kursu

Koszt uczestnictwa NIE obejmuje noclegu. Jednocześnie informujemy, że osoby dojeżdżające na kurs spoza Warszawy mają możliwość skorzystania z 10-proc. zniżki na noclegi w Centrum Konferencyjnym przy ul. Bobrowieckiej 9. Prosimy o zaznaczenie odpowiedniego miejsca w formularzu zgłoszeniowym.

Jak i przez kogo prowadzone będą zajęcia?

Zajęcia w ramach kursu prowadzone będą przez doświadczonych pracowników instytucji związanych z rynkiem kapitałowym i towarowym. Wśród wykładowców będą również osoby, które uczestniczyły w pracach przy redagowaniu ustaw regulujących rynek kapitałowy i towarowy.

Zajęcia z zakresu matematyki finansowej oraz instrumentów pochodnych będą prowadzone przez praktyków rynku kapitałowego. Podczas zajęć tych prezentowane będą najpierw odpowiednie zagadnienia, a następnie każde zagadnienie obowiązujące na egzaminie ilustrowane będzie odpowiednimi zadaniami (przede wszystkim z poprzednich egzaminów maklerskich). Uczestnicy będą się uczyć rozwiązywania zadań podczas zajęć.

Zajęcia w ramach bloku prawnego prowadzone będą przez osoby, którą biorą/brały aktywny udział w tworzeniu regulacji prawnych. Dzięki temu będziemy się starać zwrócić uwagę na najistotniejsze zagadnienia z punku widzenia zakresu tematycznego egzaminu.

Czas trwania kursu:

Trzy dni od 19.02 (piątek) do 21.02 (niedziela)

Dla zainteresowanych osób TGE organizuje (bezpłatnie) prezentacje systemu notującego CONDICO Trade, wraz z krótkim kursem obsługi. Prezentacja odbędzie się w sobotę. Osoby zainteresowane prezentacją proszone są o zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym.

Osoby chętne prosimy o wysłanie wypełnionego formularza na numer faksu 022 341 99 20.

Dodatkowych informacji o kursie można uzyskać pod numerem telefonu: 022 341 99 32

 

Pliki do pobrania:

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies