Władze Giełdy Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii

  • Dr Paweł Ostrowski - Prezes Zarządu
  • Dagmara Gorzelana - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Jarosław Grzywiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Michał Cieciórski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Marek Wodnicki - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Dagmara Gorzelana - Członek Rady Nadzorczej
  • Michał Kot - Członek Rady Nadzorczej*
  • Dr Wojciech Nagel - Członek RAdy Nadzorczej
  • Tomasz Poznański - Członek Rady Nadzorczej
  • Aleksander Zawisza - Członek Rady Nadzorczej*

___________________________________________________________________________ 

* Niezależny Członek Rady Nadzorczej. Kryteria niezależności członków rad nadzorczych określone są w §15 ust. 3 Statutu TGE S.A.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies