Luty 2016 Drukuj +

29-02-16 TGE rusza z usługą raportowania danych transakcyjnych OTC

•    Począwszy od 7 kwietnia br. TGE rozszerza możliwość raportowania transakcji OTC w ramach usługi RRM TGE.
•    Uruchomiony w październiku ubiegłego roku system RRM TGE jest odpowiedzią na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, tzw. REMIT, nakładające na uczestników hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu obowiązek raportowania zleceń i transakcji zawartych na zorganizowanych platformach obrotu tymi towarami. Od 7 kwietnia br. wchodzi w życie obowiązek raportowania również kontraktów OTC.

Rozporządzenie REMIT (ang. Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) reguluje zasady współdziałania państw Unii Europejskiej w zakresie monitorowania sektora energii elektrycznej i gazu, w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom. Nakłada na uczestników rynku szereg obowiązków m.in. o charakterze informacyjno-sprawozdawczym w stosunku do Agencji ds. Współpracy Urzędów Regulacji Energetyki (ACER). Raportowanie może być realizowane wyłącznie przez podmioty, które uzyskały status Registered Reporting Mechanism (RRM) w ACER.

więcej

19-02-16 Nowy instrument na Rynku Dnia Następnego Gazu

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził zmiany do Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu, które wejdą w życie z dniem 1 marca 2016 r. i polegają na:
• rozpoczęciu notowań na Rynku Dnia Następnego gazu w zakresie instrumentów SGT dla obszaru bilansowego polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) Jamał – Europa,
• wprowadzeniu nowego indeksu dla transakcji na instrumentach SGT – TGEsgtDA,
• zmianie dotychczasowego kodu indeksu POLPXgas na kod TGEgasDA.
Rozpoczęcie notowań na RDNg dla obszaru bilansowego polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych, polega na wprowadzeniu do obrotu giełdowego nowego instrumentu SGT_BASE_DD-MM-RRRR. Transakcje zawarte na tym instrumencie będą dotyczyły realizacji dostaw gazu ziemnego wysokometanowego przesyłanego w obszarze SGT.

więcej

05-02-16 Styczeń 2016 r. na rynkach TGE

Energia elektryczna

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w styczniu 2016 r. wyniósł 11 755 041 MWh. Jest to drugi najwyższy styczniowy wolumen na rynku energii w historii TGE.

Na Rynku Terminowym Towarowym w styczniu br. wolumen obrotu wyniósł 9 208 606 MWh, w porównaniu do 11 463 361 MWh w analogicznym okresie roku 2015.

W styczniu 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł  2 546 435 MWh, przewyższając wolumen z poprzedniego miesiąca o 3,7 proc. Był to drugi najwyższy wolumen dla stycznia na tym rynku TGE.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies