Marzec 2014 Drukuj +

27-03-14 Przypominamy o zmianie czasu z zimowego na letni

W związku ze zmianą czasu zimowego na czas letni Towarowa Giełda Energii SA informuje

  • na rynkach z dostawą energii elektrycznej zmiana czasu będzie w instrumentach z dostawą w dniu 30-03-2014
  • na rynkach z dostawą gazu zmiana czasu będzie w instrumentach z dostawą w dniu 29-03-2014 (tzn. z dostawą od 6:00 w dniu 29-03-2014 do 6:00 30-03-2014)
więcej

21-03-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji kupna nr 11/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 28.03.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja kupna

więcej

21-03-14 Zmiany na Rynku Terminowym Towarowym dla energii elektrycznej i gazu

  • Nowe zasady ustalania kursu rozliczeniowego na Rynku Terminowym Towarowym - dla instrumentów terminowych na energię elektryczną oraz  gaz.
  • Zmiany dotyczące Warunków obrotu na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie instrumentów terminowych na energię elektryczną
  • Wprowadzenie do obrotu nowych instrumentów sezonowych na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie instrumentów terminowych na gaz.
więcej

19-03-14 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

W dniu 19 marca 2014 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarowej Giełdy Energii S.A. do składu Rady Nadzorczej spółki powołano pana Grzegorza Krystka, który swoją funkcję będzie pełnić od 19 marca 2014r.

więcej

19-03-14 Najniższa cena paliwa na TGE od czasu uruchomienia rynku gazu - poniżej 100 zł/MWh

Dzisiaj na Rynku Dnia Następnego gazu zawarto transakcje o wolumenie 2160 MWh, dzienny kurs GAS_BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji z dostawą 20 marca wyniósł 98,40 PLN/MWh. Jest to najniższa cena na RDNg od momentu uruchomienia giełdy gazu.

więcej

18-03-14 Prezentacja Giełdowej Platformy informacyjnej TGE w Parlamencie Europejskim

W ramach debaty na temat wspólnego, europejskiego rynku energii w Unii Europejskiej, Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii zaprezentował dzisiaj w Parlamencie Europejskim Giełdową Platformę Informacyjną (GPI) www.gpi.tge.pl, która udostępnia uaktualniane na bieżąco, transparentne i uporządkowane dane dotyczące rynku energii elektrycznej w Polsce.

więcej

18-03-14 Odwołanie sesji giełdowej na Rynku Uprawnień do Emisji w dniu 20 marca 2014 r.

W związku z planowanymi w dniu 20 marca 2014 r. pracami serwisowymi w Rejestrze Unii i związaną z nimi przerwą techniczną w funkcjonowaniu rejestru (http://www.kobize.pl/news/296/116/Przerwa-techniczna-w-Rejestrze-Unii.html), Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 35 ust. 3 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o odwołaniu sesji giełdowej na Rynku Uprawnień do Emisji w dniu 20 marca 2014 r. 

więcej

17-03-14 Rynki energii elektrycznej oraz gazu na Towarowej Giełdzie Energii w lutym 2014 r.

  • Łączny obrót energią elektryczną w lutym br. wyniósł 16,215 TWh, co oznacza wzrost o 17,59 proc. r/r.
  • Całkowity wolumen obrotu ze wszystkich transakcji zawartych w lutym br. na rynku gazu wraz z aukcjami, wyniósł 237 038 MWh. Oznacza to spadek o 34,64 proc. m/m
  • Niższe ceny paliwa na rynkach gazu - miesięczny kurs GAS_BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji z dostawą w lutym, zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu, wyniósł 103,21 PLN/MWh (spadek m/m o 8,43 PLN/MWh).
więcej

13-03-14 Zmiany w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw efektywności energetycznej

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził zmiany do Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw efektywności energetycznej. Umożliwiają one w szczególnie uzasadnionych przypadkach zawarcie transakcji pozasesyjnej, dotyczącej praw majątkowych w liczbie mniejszej niż 10 000 toe. Zawarcie takiej transakcji wymagać będzie uzyskania zgody Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. na wniosek Członka Giełdy.

więcej

12-03-14 3 kwietnia 2014, Konferencja “The Polish Energy Market Challenges and Opportunities” z udziałem ekspertów TGE

3 Kwietnia w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie odbędzie się konferencja “The Polish Energy Market Challenges and Opportunities” organizowana przez Montel, Indar Energy oraz Polską Izbę Handlowo-Przemysłową we Francji.

więcej

06-03-14 Wprowadzenia nowych rozwiązań na rynkach gazu

Towarowa Giełda Energii S.A. po przeprowadzeniu konsultacji z uczestnikami rynku gazu w odpowiedzi na oczekiwania i sugestie dotyczące giełdowego obrotu  gazem, przedstawia projekt wprowadzenia następujących rozwiązań

więcej

05-03-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 8/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 13.03.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 8/RTT-A/2014

więcej

05-03-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 9/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 14.03.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies