Kwiecień 2013 Drukuj +

29-04-13 Nowe indeksy cenowe dla zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii

TGE od 30 kwietnia br. rozpocznie publikację nowych indeksów dla zielonych certyfikatów na Rynku Praw Majątkowych. Do publikowanego indeksu z transakcji sesyjnych OZEX_A zostaną dodane: OZEX_A_TP z transakcji pozasesyjnych oraz OZEX_A_POLPX - uwzględniający obrót sesyjny i pozasesyjny.

więcej

29-04-13 Komunikat ws. otwarcia aukcji kupna nr 3/RTT-A/2013

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 08.05.2013 r. zostanie przeprowadzona aukcja kupna nr 3/RTT-A/2013

więcej

19-04-13 POLENERGIA OBRÓT S.A. nowym członkiem TGE S.A.

W dniu 18 kwietnia 2013 r. przyznano spółce POLENERGIA OBRÓT S.A. status Członka Giełdy.

więcej

19-04-13 Re Alloys Sp. z o.o. nowym członkiem TGE S.A.

W dniu 18 kwietnia 2013 r. przyznano spółce Re Alloys Sp. z o.o. status Członka Giełdy.

więcej

19-04-13 Zmiany do Regulaminu RŚP prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A.

W dniu 18 kwietnia br. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. wprowadził następujące zmiany do Regulaminu Rejestru Świadectw Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A. Regulamin ze zmianami wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2013r.

więcej

19-04-13 Zmiany „Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla praw majątkowych do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji ”

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie Uchwały Nr 87/25/13 z dnia 18 kwietnia 2013r. wprowadził   zmiany do „Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla praw majątkowych do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji ”. Zmiany wchodzą w zycie z dniem 13 maja br.

więcej

16-04-13 Komunikat ws. otwarcia aukcji kupna nr 2/RTT-A/2013

Komunikat ws. otwarcia aukcji kupna nr 2/RTT-A/2013 Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 23.04.2013 r. zostanie przeprowadzona aukcja kupna nr 2/RTT-A/2013

więcej

11-04-13 Rynek energii elektrycznej – podsumowanie pierwszego kwartału 2013 r. na TGE

  • Łączny obrót energią elektryczną ze wszystkich transakcji w pierwszym kwartale 2013 r. wyniósł 35,519 TWh - wzrost o 165 proc r/r,
  • Z kolei w marcu br. całkowity wolumen obrotu na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej osiągnął wartość 12,496 TWh – wzrost o 96,16 proc. r/r.
więcej

09-04-13 Rynek gazu - podsumowanie pierwszego kwartału 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii

  • W pierwszym kwartale 2013 r. całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku gazu wyniósł 191 744 MWh,
  • Łącznie zawarto 142 transakcje, w tym 119 na RDNg, a 23 na RTTg.
  • Duże zmiany zaobserwowano w marcu br. - łączny wolumen wyniósł 156 665 MWh  w porównaniu do 34 945 MWh w lutym br.

 

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies