Maj 2012 Drukuj +

30-05-12 Wycofanie z obrotu na RDN instrumentu blokowego MOR_DD-MM-RRRR

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 101 ust. 3 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., zatwierdził zmiany w "Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego".

więcej

29-05-12 Zawieszenie obrotu na Rynku Uprawnień do Emisji

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o zawieszeniu obrotu na Rynku Uprawnień do Emisji od dnia 5 czerwca 2012 r. do dnia 20 czerwca 2012 r

więcej

25-05-12 Anulowanie transakcji nr 2393-1632 oraz nr 2393-1633 dla instrumentu RDN6_26-05-2012_H24

Anulowanie transakcji nr 2393-1632 oraz nr 2393-1633 dla instrumentu RDN6_26-05-2012_H24

więcej

08-05-12 Obroty na Towarowej Giełdzie Energii S.A. - kwiecień 2012 r.

  • Łączny obrót energią elektryczną: 5,556 TWh
  • Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych: 4,417 TWh
  • Udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) – średnio 80,01%
więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies