Go-live package dla rynku XBID Drukuj +

Go-live package dla rynku XBID

•    Europejski rynek transgraniczny dnia bieżącego (XBID) wraz 11 regionalnymi projektami wdrożeniowymi zostaną uruchomione w czerwcu 2018 roku.
•    Uczestnicy XBID opublikowali dokument XBID Go-live package zawierający ogólną informację o projekcie jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego w unii Europejskiej i Norwegii – XBID.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r., ustanawiającym wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, operatorzy NEMO i operatorzy sieci przesyłowych z krajów Unii Europejskiej i Norwegii stworzyli Plan MCO, zgodnie, z którym, po akceptacji przez wszystkich europejskich regulatorów, projekt XBID (Cross-Border Intraday) został uznany za instrument jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego w krajach Unii Europejskiej i Norwegii. XBID jest wspólną inicjatywą giełd energii oraz operatorów sieci przesyłowych z 11 krajów.     

                                                                                                                                                                                                                 XBID to opracowana przez Deutsche Boerse AG platforma handlowa (system centralny) transgranicznego rynku dnia bieżącego, z którą łączyć się będą lokalne systemy transakcyjne, działające w ramach projektów regionalnych (Local Implementation Projects).
                                                                                                                                                                                                                                            
Rozwiązanie XBID opiera się na wspólnym systemie informatycznym, posiadającym jedną, wspólną książkę zleceń (Shared Order Book - SOB), moduł zarządzania zdolnościami (Capacity Management Module - CMM) oraz moduł rozliczeń technicznych i finansowych (Shipping Module - SM.) XBID umożliwia kojarzenie zleceń uczestników rynku w systemie ciągłym ze zleceniami złożonymi w analogiczny sposób przez uczestników rynku w dowolnej innej strefie w zasięgu projektu, o ile tylko dostępne są zdolności przesyłowe. Docelowo, model zintegrowanego rynku dnia bieżącego umożliwi zarówno alokację typu explicit (system aukcyjny), jak i notowania ciągłe w systemie implicit.

Europejski rynek transgraniczny dnia bieżącego w modelu XBID obejmujący 11 regionalnych projektów wdrożeniowych LIP zostanie uruchomiony w czerwcu 2018 roku, natomiast pozostałe projekty regionalne, w tym LIP 16, w skład którego wejdą połączenia Polski z Litwą i Szwecją, dołączy do XBID w 2019 roku.


02.2018_XBID Launch Information Package

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies