Spółka PGNiG Supply & Trading GmbH nowym Członkiem Towarowej Giełdy Energii Drukuj +

Spółka PGNiG Supply & Trading GmbH (PST) uzyskała status Członka Giełdy w zakresie Rynku Towarów Giełdowych.

-Sektor eneretyczny podlega nieustannym zmianom nie tylko w zakresie struktury rynkowej, ale także obowiązujących regulacji. Towarowa Giełda Energii na bieżąco podejmuje działania mające na celu dostosowanie się do oczekiwań rynku oraz wymagań wynikających z reżimu prawnego zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Zależy nam, aby grono Członków Giełdy stale się poszerzało przyczyniając się tym samym do koncentracji popytu i podaży na rynku. Rosnąca liczba nowych Członków jest to dla nas dowodem na to, że pozycja TGE nie słabnie, w dalszym ciągu jesteśmy giełdą pierwszego wyboru, gwarantem bezpiecznego handlu oraz środowiskiem kształtowania się transparentnej ceny towarów giełdowych – powiedział Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych TGE.

PGNiG Supply & Trading GmbH (PST)  to dynamicznie rozwijająca się spółka należąca do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. PST aktywnie uczestniczy w detalicznym i hurtowym rynku gazu i energii elektrycznej w Europie Zachodniej. Siedziba spółki mieści się w Monachium. W 2017 roku PST otworzyła oddział w Londynie, który jest głównym ośrodkiem handlowym dla Grupy PGNiG w zakresie krótko- i średnioterminowych kontraktów na gaz skroplony LNG.
Obecnie grono Członków Towarowej Giełdy Energii liczy 76 podmiotów.

***
Rozpoczęcie działalności na TGE wiąże się ze spełnieniem wymogów, które nakłada ustawa o giełdach towarowych z dnia 26 października 2000 r. z późniejszymi zmianami oraz wewnętrzne regulacje TGE. Zaliczamy do nich m.in.:

  • uzyskanie statusu Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.,
  • posiadanie zezwolenia KNF na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych, lub posiadanie zezwolenia KNF na działalność maklerską, lub posiadanie umowy o rozliczanie transakcji z towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim będącym członkiem IRGiT,
  • zatrudnienie przynajmniej jednej osoby reprezentującej Członka Giełdy w transakcjach giełdowych, posiadającej status maklera giełdowego,
  • spełnienie wymagań w zakresie rozliczania transakcji zawieranych na poszczególnych rynkach, określonych w Regulaminie RTG lub przez IRGiT.

Rozliczeń i rozrachunków transakcji na rynkach prowadzonych przez TGE dokonuje Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Stosowany przez IRGiT system zarządzania ryzykiem gwarantuje bezpieczeństwo rozliczeń każdemu Członkowi Izby w przypadku niewypłacalności poszczególnych uczestników rynku.

Informacja prasowa (pdf)

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies