Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w sierpniu 2018 r. Rekordowy wolumen sesyjnego obrotu zielonymi certyfikatami w historii Giełdy Drukuj +

  • Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w sierpniu br. 17 918 868 MWh i był o 179,9 proc. wyższy niż w sierpniu roku 2017. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił ponad trzykrotny wzrost - o 251,7 proc. r/r - przy wolumenie 15 853 987 MWh.
  • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w sierpniu br. wyniósł 13 972 105 MWh (w tym 13 318 965 MWh na RTT), co stanowi spadek o 19,6 proc. względem sierpnia roku 2017.
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w sierpniu br. 4 364 050 MWh, a więc o 20,9 proc. więcej niż w sierpniu roku ubiegłego.
  • Sierpniowy wolumen transakcji sesyjnych w obrocie zielonymi certyfikatami wyniósł 1 580 737 MWh, co stanowi najwyższą wartość w historii TGE.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w sierpniu 17 918 868 MWh i był o 179,9 proc. wyższy niż w sierpniu roku 2017. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 251,7 proc. r/r przy wolumenie 15 853 987 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen wzrósł r/r o 9,0 proc. i wyniósł 2 064 881 MWh.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w sierpniu na poziomie 265,73 zł/MWh - o 30,97 zł/MWh wyższym niż w lipcu br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła 241,44 zł/MWh, co oznacza wyrost o 23,39 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w lipcu.


Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w sierpniu br. wyniósł 13 972 105 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 19,6 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 13 318 965 MWh, a więc mniej o 19,4 proc. r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 653 140 MWh, a więc o 23,2 proc. niższym niż w sierpniu roku 2017. Na wolumen rynku spot złożyło się 393 456 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 37,3 proc. r/r) oraz 259 684 MWh na RDBg (wzrost o 16,5 proc. r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w sierpniu br. do poziomu 108,10 zł/MWh, czyli o 5,13 zł/MWh więcej względem lipca 2018 r. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 106,43 zł/MWh, a więc o 5,75 zł/MWh więcej niż w lipcu.


Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w sierpniu br. 4 364 050 MWh, a więc o 20,9 proc. więcej w stosunku do sierpnia roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 638 181 MWh, a więc o 12,0 proc. wyższym niż w sierpniu roku 2017, przy czym w sierpniu br. blisko 60 proc. wolumenu stanowiły transakcje sesyjne. Sierpniowy wolumen transakcji sesyjnych w obrocie zielonymi certyfikatami na RPM – 1 580 737 MWh – stanowi najwyższą wartość w historii TGE i o 47,6 proc. przewyższa wolumen sesyjny z sierpnia ubiegłego roku, kiedy po praz pierwszy przewyższył on wolumen obrotu w transakcjach pozasesyjnych.

Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 125,45 zł/MWh, co oznacza wzrost o 35,30 zł/MWh względem lipca 2018 r. i stanowi najwyższą wartość od kwietnia 2015 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 18 469 toe (w tym 16 707 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 1,9 proc. Wszystkie transakcje zostały zawarte na sesji. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF wzrosła m/m o 132,92 zł/toe, do poziomu 672,16 zł/toe.


Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W sierpniu 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 343 894 MWh (ponad 10-krotny wzrost r/r), dla których cena średnioważona wyniosła 0,51 zł/MWh (o 0,09 zł/MWh więcej niż w lipcu br.).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec lipca 2018 r. wyniósł 238,10 zł/t, co stanowi spadek o 0,55 proc. w stosunku do czerwca, zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 1,65 proc., do 11,08 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 1,40 proc. w tym samym okresie i wynosi 301,38 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 2,62 proc., osiągając wartość 12,53 zł/GJ. Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do lipca 2017 roku wyniosła 29,71 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 14,26 proc.) natomiast dla PSCMI 2 wyniosła 70,08 zł/t (wzrost o 30,30 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,75 zł/GJ (18,76 proc.) i 2,70 zł/GJ (27,47 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec sierpnia br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 76 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 sierpnia 2018 r. członkami rejestru było 3 660 podmiotów, w sierpniu przybyło ich 14.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 401 podmiotów.

Informacja prasowa(pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies