Informacja prasowa – uruchomienie systemu XBID Drukuj +

Informacja prasowa – uruchomienie systemu XBID

Liczba transakcji zawartych na Europejskim rynku transgranicznego dnia bieżącego (XBID) przekroczyła od czasu jego uruchomienia 2,5 mln. Rozwiązanie jest stabilne, dlatego systemy umożliwiające powrót do poprzedniego środowiska w przypadku awarii (ang. roll-back) przestały być dostępne.

Nominowani Operatorzy Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) oraz Operatorzy Systemów Przesyłowych (OSP) mają przyjemność poinformować, że liczba transakcji w systemie XBID od momentu jego uruchomienia w połowie czerwca przekroczyła 2,5 miliona. Rozwiązanie XBID funkcjonuje stabilnie, dlatego też Komitet Sterujący, zgodnie z umową zawartą między NEMO i OSP, podjął decyzję o wycofaniu systemów roll-back.

Rozwiązanie XBID działa już od ponad dwóch i pół miesięcy. Początkowy okres po uruchomieniu jest w krytycznej fazie, jednak uczestnicy projektu są bardzo zadowoleni, że został on przeprowadzony bez większych zakłóceń. Porozumienie pomiędzy NEMO i OSP (Intraday Operational Agreement) stanowi, że systemy roll-back miały być dostępne przez 2 miesiące po uruchomieniu w celu zminimalizowania negatywnych skutków w przypadku awarii XBID. Komitet Sterujący ds. Rynku Intraday, podjął decyzje że system XBID działa stabilnie i dlatego nie ma już potrzeby udostępniania systemów roll-back.

Uruchomienie systemu wraz z 10 krajowymi projektami wdrożeniowymi, jest ważnym krokiem w kierunku utworzenia jednego, zintegrowanego europejskiego rynku dnia bieżącego, umożliwia on zawieranie transakcji w systemie ciągłym na obszarze następujących krajów: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia i Szwecja. Wiele z pozostałych krajów europejskich ma uczestniczyć w drugim etapie uruchomienia XBID, planowanym na 2019 roku.

XBID łączy cały europejski rynek dnia bieżącego i stanowi uzupełnienie dotychczasowego rynku dnia następnego.  

Rozwiązanie XBID opiera się na wspólnym systemie informatycznym, posiadającym jedną, wspólną książkę zleceń (Shared Order Book), moduł zarządzania zdolnościami (Capacity Management Module) oraz moduł przesyłowy (Shipping Module) Umożliwia ono kojarzenie zleceń wprowadzanych przez uczestników rynku w systemie ciągłym w jednej strefie ze zleceniami złożonymi w analogiczny sposób przez uczestników rynku w dowolnej innej strefie w zasięgu rozwiązania XBID, o ile tylko dostępne są zdolności przesyłowe. Rozwiązanie dla rynku dnia bieżącego obsługuje zarówno alokację typu explicit na niemiecko-francuskiej granicy stref składania ofert (zgodnie z wymogami odpowiednich krajowych organów regulacyjnych), jak i notowania ciągłe typu implicit na wszystkich granicach stref składania ofert biorących udział w pierwszej uruchomionej fali. Jest to zbieżne z docelowym modelem UE, dotyczącym zintegrowanego rynku dnia bieżącego.

Połączenie rynków dnia bieżącego o zasięgu ogólnoeuropejskim stanowi kluczowy element tworzenia europejskiego wewnętrznego rynku energii. Przy rosnącym udziale wytwarzania nieciągłego w europejskiej strukturze produkcji energii, połączenie rynków dnia bieżącego poprzez umożliwienie obrotu transgranicznego nabiera coraz większego znaczenia jako narzędzie używane przez uczestników rynku do bilansowania swoich pozycji. W miarę rozwoju rynku dnia bieżącego umożliwi on wzrost optymalizacji wykorzystania mocy wytwórczych – w szczególności zmiennych odnawialnych źródeł energii – a także rozwój produktów reakcji na popyt. Celem inicjatywy XBID jest podniesienie ogólnej efektywności obrotu na rynkach dnia bieżącego, a tym samym poprawę dobrobytu.

Komunikat prasowy (pdf) >>pobierz

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies