Spółka TRMEW Obrót dołączyła do grona Członków TGE Drukuj +

TRMEW Obrót, spółka oferująca szerokie spektrum usług związanych z  obrotem energią elektryczną uzyskała status Członka Giełdy w zakresie Rynku Towarów Giełdowych.

- Wymiana międzysystemowa i handel hurtowy energią elektryczną jest obecnie jednym z głównych i ciągle rozwijanym kierunkiem działalności spółki. Jego wdrożenie stało się krokiem milowym w historii TRMEW Obrót i jest początkiem długofalowego rozwoju firmy – powiedział Sebastian Jabłonski, Wiceprezes Zarządu ds. rynków hurtowych.

TRMEW Obrót Sp. z o. o. powstała z inicjatywy Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych w 2013 roku i jest wspólnym przedsięwzięciem traderów hurtowych rynków energii elektrycznych oraz niezależnych wytwórców posiadających instalacje OZE, takie jak małe elektrownie wodne, elektrownie biogazowe, farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne.

Głównymi obszarami działania TRMEW Obrót są wymiana międzysystemowa energii elektrycznej na połączeniach z Niemcami, Czechami i Słowacją oraz zakup energii elektrycznej od pojedynczych, często niewielkich wytwórców w celu agregacji ich wolumenu i dalszej odsprzedaży m.in. na rynkach hurtowych. Ponadto spółka oferuje zakup praw majątkowych do świadectw pochodzenia oraz gwarancji pochodzenia potwierdzających pochodzenie energii elektrycznej z OZE, jak i usługi konsultacyjne. Posiadane doświadczenie oraz stabilna baza wytwórców pozwalają spółce na elastyczne podejście do każdej instalacji OZE, tym bardziej że w swoim portfelu skupia ona wszystkie technologie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

- Dynamika zmian w sektorze energetycznym jest wyraźna, rynek podąża za nowymi trendami w celu optymalizacji swoich strategii handlowych. Kluczowe dla jego uczestników stały się kwestie związane ze stabilnością i bezpieczeństwem dostaw energii oraz dostosowaniem działalności do wymogów regulacyjnych w wymiarze krajowym i europejskim. Wszystko to wpływa na konieczność reorganizacji struktury prowadzonych rynków także na Giełdzie. Niezmienna jest jednak stabilna pozycja TGE, co dzieje się za sprawą przyjętych priorytetów. Jednym z nich jest nieustanne podnoszenie standardów obrotu nie tylko w zakresie technologicznym, lecz także  produktowym. Fakt, że grono Członków Giełdy poszerzyło się w ostatnim kwartale o 4 podmioty świadczy, że jesteśmy istotnym ogniwem rynku, jego koncentratorem oraz gwarantem bezpieczeństwa obrotu – powiedział Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych TGE.

Obecnie grono Członków Towarowej Giełdy Energii liczy 77 podmiotów.

Informacja prasowa (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies