Zmiana Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń RDN Drukuj +

Towarowa Giełda Energii S.A. („TGE”) informuje o wprowadzeniu zleceń blokowych w procesie Market Coupling w ramach projektu PCR (Price Coupling of Regions). Zlecenia blokowe dają możliwość składania zleceń z jedną ceną oraz takim samym lub różnym wolumenem dla określonej liczby godzin, w ramach danego dnia dostawy. Wprowadzenie nowej funkcjonalności jest wynikiem postulatów rynku oraz konsultacji prowadzonych w ramach Komitetów Rynku Energii i Gazu a także Forum Obrotu. Wdrożenie zleceń blokowych wymagało przeprowadzenia szeregu testów z udziałem wszystkich giełd zaangażowanych w inicjatywę PCR oraz Członków TGE.

W związku z powyższym Towarowa Giełda Energii S.A. dokonała odpowiednich zmian w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej z Rynku Dnia Następnego. Dokumenty zostały opublikowane w dniu 22 listopada 2018 r. i są dostępne na stronie internetowej www.tge.pl

Zmiany do Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego oraz wchodzą w życie w dniu 29 listopada 2018 r.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies