TGE uruchamia pilotażowy program „Maker-Taker” jako kolejny element Programu poprawy płynności. Drukuj +

  • 1 stycznia 2019 r. Towarowa Giełda Energii uruchamia pilotażowy program „Maker–Taker”, którego podstawowym celem jest poprawa płynności obrotu niezależnie od oferty dla animatorów.
  • Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Obejmie on wszystkie kontrakty terminowe notowane na Rynku Terminowym Towarowym prowadzonym przez TGE dla energii elektrycznej.
  • Decyzja o kontynuacji programu, jego zmianie lub odwołaniu zostanie opublikowana nie później niż 16 lipca 2019 r.


Dbając o rozwój polskiego rynku towarowego, Towarowa Giełda Energii, wprowadza pilotażowy program „Maker–Taker”, mający na celu poprawę płynności obrotu poprzez zawężenie różnic w cenach najlepszych ofert kupna i sprzedaży danego instrumentu giełdowego. System polega na obniżeniu opłat transakcyjnych o 50% dla inicjatorów transakcji w ramach działalności na rachunek własny dla instrumentów terminowych z dostawą energii elektrycznej.

„W toku dyskusji prowadzonej z Członkami Giełdy oraz Towarzystwem Obrotu Energią dotyczącej poprawy płynności obrotu, zrezygnowano z początkowych postulatów uczestników rynku, tj. wprowadzenia opłat degresywnych, na rzecz mechanizmu wspierającego podmioty inicjujące transakcje. TGE zamierza wnikliwie przeanalizować efekty programu, a w przypadku potwierdzenia jego pozytywnego oddziaływania na rynek, rozważy możliwość jego kontynuowania na obecnych lub zmodyfikowanych zasadach” – komentuje Grzegorz Żarski, Dyrektor Biura Rozwoju i Analiz.

Skuteczność „Maker-Taker” będzie oceniana przez TGE w okresach kwartalnych na podstawie analiz wpływu programu na płynność obrotu w czasie jego obowiązywania oraz z uwzględnieniem efektywności obowiązku publicznej sprzedaży energii elektrycznej.

Szczegółowe informacje na temat programu zostały zdefiniowane w zatwierdzonym przez Zarząd TGE Regulaminie programu „Maker-Taker” obowiązującym dla Rynku Terminowego Towarowego prowadzonym przez TGE w zakresie energii elektrycznej. Dokument znajduje się na stronie TGE www.tge.pl w zakładce Regulacje.

Informacja prasowa (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies