Zawieszenie opłat giełdowych na Rynku Instrumentów Finansowych TGE Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 61 ust. 2 Regulaminu obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. („Regulamin Giełdy”), postanawia zawiesić opłatę roczną za członkostwo na RIF oraz opłatę roczną za korzystanie z systemów informatycznych giełdy określone w załączniku Opłaty giełdowe do Regulaminu Giełdy, do dnia 30 czerwca 2019 r.

W okresie zawieszenia opłat są one nienależne w wysokości odpowiadającej proporcjonalnie okresowi zawieszenia. W tym zakresie członkowie są zwolnieni z wyżej wymienionych opłat. Wysokość i sposób płatności pozostałej części opłat po okresie zawieszenia zostaną określone w terminie późniejszym.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies