Zmiany w Szczegółowych Zasadach Obrotu i Rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw efektywności energetycznej Drukuj +

Informujemy, że Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. („TGE”) zatwierdził zmiany do Szczegółowych Zasad Obrotu i Rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw efektywności energetycznej.

Przedmiotem zmian w/w dokumencie jest zniesienie ograniczenia dotyczącego minimalnej liczby Praw Majątkowych dla zleceń dotyczących transakcji pozasesyjnych na Rynku Praw Majątkowych Efektywności Energetycznej.
Powyższe zmiany wchodzą w życie od 4 czerwca 2019 r.

Dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej www.tge.pl w zakładce https://tge.pl/pl/16/rynek-towarowy w dniu 28 maja 2019 r.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies