XBID – Uruchomienie 2-giej fali wdrożenia i zmiany godzin otwarcia bramek od 1 stycznia 2019 r. Drukuj +

XBID – Uruchomienie 2-giej fali wdrożenia i zmiany godzin otwarcia bramek od 1 stycznia 2019 r.


W systemie XBID zawarto ponad 6,3 mln transakcji. Rozszerzenie XBID na kolejne kraje spodziewane latem 2019 roku. Operatorzy systemów przesyłowych będą informowali lokalnie o harmonizacji godzin otwarcia bramek od 1 stycznia 2019 r.

Uczestnicy systemu XBID z zadowoleniem potwierdzają, że XBID działa stabilnie, a od czasu jego uruchomienia w czerwcu z powodzeniem zrealizowano ponad 6,3 mln transakcji. Rozwiązanie XBID funkcjonuje od prawie 6 miesięcy.

Obecnie trwają przygotowania do drugiej fali uruchomienia, która ma nastąpić w 2019 r. W rozwoju systemu aktywnie uczestniczą następujące kraje: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Słowenia i Węgry wraz z krajami sąsiadującymi, funkcjonującymi już od czasu pierwszego uruchomienia. Granice, które zostaną objęte drugą falą uruchomienia zostaną potwierdzone wiosną 2019 roku.

Przewiduje się, że godzina otwarcia bramek do handlu (GOT) zostanie zmieniona na 15:00 CET, D-1 zgodnie z decyzją ACER nr 04/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. dotyczącej godzin otwarcia i zamknięcia bramki międzystrefowej dla transakcji dnia bieżącego. Duża cześć z planowanych zmian ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. W regionach wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR), w których metodologia obliczania zdolności nie została jeszcze zatwierdzona, termin wdrożenia przypadać będzie najpóźniej w 30 dni po jej zatwierdzeniu przez krajowy organ regulacyjny. Szczegóły dotyczące terminów i dostępnych zdolności przesyłowych, w tym uzasadnienie w przypadku, gdy zdolności międzystrefowe mogą zostać uwolnione dopiero po godzinie otwarcia bramek do handlu (GOT), zostaną przekazane oddzielnie przez operatorów systemów przesyłowych na poziomie CCR.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies