15 lat temu Towarowa Giełda Energii otrzymała pozwolenie na prowadzenie giełdy towarowej Drukuj +

 • 16 grudnia 2003 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd przyznała TGE licencję na prowadzenie giełdy towarowej.
 • TGE jest jedyną licencjonowaną giełdą w Polsce, posiadającą także zgodę na prowadzenie rynku regulowanego.
 • Jubileusz 15-lecia zbiegł się z 10. rocznicą uruchomienia Rynku Terminowego Towarowego dla energii elektrycznej.
 • Stworzenie uczestnikom rynku możliwości zawierania transakcji w długim okresie czasu, było krokiem milowym w rozwoju Giełdy.

„Przez 15 lat działalności Towarowa Giełda Energii przeszła długą drogę od podmiotu wspomagającego jedynie obrót energią do platformy, której notowania kreują zasady, na jakich ten obrót jest dokonywany. Waga, jaką uczestnicy rynku przywiązują do wyników sesji towarowych pokazuje, że projekt ten okazał się sukcesem, a wciąż nie powiedziano ostatniego słowa. Należy również podkreślić stały rozwój TGE w kierunku utrzymania pozycji lidera na rynku krajowym, jak też działania rozwijające obrót transgraniczny” – powiedział prof. Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Od początku swojego istnienia TGE odgrywa znaczącą rolę nie tylko w rozwoju krajowego sektora energetycznego, ale także w integracji rynków europejskich. Budowanie rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego wymaga zaangażowania organów administracji publicznej, regulatorów rynku oraz jego uczestników. Pomimo tego, że Giełda liczy już 19 lat, to właśnie uzyskanie licencji w 2003 r. uwiarygodniło jej działalność oraz stworzyło stabilne warunki formalne, dając gwarancję bezpieczeństwa prowadzonego obrotu.

„Zintegrowany i zliberalizowany rynek stanowi ważny element rozwijanej przez UE strategii integracji wewnętrznego rynku energii, a także podstawowe narzędzie zwiększenia i ułatwienia handlu produktami energetycznymi pomiędzy państwami. Zbudowanie efektywnego rynku jest procesem długotrwałym, wymagającym od nas zrozumienia swoich biznesów oraz podjęcia dialogu w kwestiach istotnych dla rozwoju lokalnych rynków” – mówi Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE.

Z okazji 15-lecia uzyskania licencji Towarowa Giełda Energii organizuje dzisiaj (14 grudnia br.) debatę „Giełdowy rynek towarowy – Perspektywy rozwoju”. Debata składająca się z dwóch części w całości zostanie poświęcona tematyce liberalizacji rynku oraz budowie wspólnego rynku energii w Europie. W gronie Panelistów zasiądą:

 • Christian Baer – Sekretarz Generalny, Europex
 • Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Sebastian Bogdan – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu, Komisja Nadzoru Finansowego
 • Dr hab. Mariusz Swora – Członek Rady Odwoławczej, ACER
 • György Istvánffy – Dyrektor ds. Rozwoju Rynku, HUPX
 • Andrzej Kalinowski – Prezes Zarządu, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
 • Károly Mátrai – Prezes Zarządu, Keler CCP
 • Dr Wolfram Vogel – Dyrektor ds. Kontaktów Publicznych i Regulacji, EPEX Spot
 • Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

oraz Dr Joanna Maćkowiak - Pandera, Prezes, Forum Energii w charakterze moderatora.

„Jesteśmy zaszczyceni, że tak wielu znamienitych gości przyjęło nasze zaproszenie do udziału w debacie. Jest to dowód na to, że tematy integracji, liberalizacji rynku są istotne dla wszystkich jego uczestników. Dzisiejszy wieczór stanie się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy Przedstawicielami świata regulacji, infrastruktury, jak i całego rynku towarowego. Wierzę, że otwarta dyskusja określi nowe obszary współpracy” – dodaje Piotr Zawistowski.

15-lecie uzyskania licencji zbiegło się z innym ważnym dla Giełdy wydarzeniem, 19 listopada 2008 r. został uruchomiony Rynek Terminowy Towarowy energii elektrycznej. Na przestrzeni 10 lat wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł 1 135 703 834 MWh, łączna liczba transakcji wyniosła 122 550, natomiast liczba kontraktów 427 131.

Uruchomienie RTTe stworzyło możliwość handlu w horyzontach -długo i -średnio terminowych, poza rynkiem OTC, oraz bieżące generowanie wiarygodnego indeksu cenowego jako odnośnika cen energii w przyszłości. Dodatkowo dało możliwość zarządzania ryzykiem handlowym przez podmioty uczestniczące w rynku przy zachowaniu odpowiedniej płynności instrumentów rynku terminowego, które zyskały gwarancję wolumenu oraz ceny, po której nastąpi realizacja (wykonanie zawartych transakcji).

Informacja prasowa (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies