Podsumowanie działalności TGE w maju 2019 r. Drukuj +

Podsumowanie działalności TGE w maju 2019 r.
Najwyższe miesięczne obroty na RPM od sześciu lat


•    Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju br. 18 274 348 MWh i był o 0,2 proc. wyższy niż w maju roku 2018.
•    Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w maju br. wyniósł 13 724 448 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 35,1 proc.
•    Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w maju br. 12 776 347 MWh, a więc o 19,7 proc. więcej niż w maju roku ubiegłego. Był to miesiąc z obrotami najwyższymi od lutego 2013 r.
•    W maju br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 742 476 MWh, co stanowi 4-krotny wzrost r/r.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju br. 18 274 348 MWh i był o 0,2 proc. wyższy niż w maju roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił spadek o 4,1 proc. r/r przy wolumenie 15 480 486 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 33,0 proc., kształtując się na poziomie 2 793 862 MWh. Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w maju na poziomie 243,43 zł/MWh - o 16,51 zł/MWh wyższym niż w kwietniu br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 271,40 zł/MWh, co oznacza wzrost o 4,96 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w kwietniu.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w maju br. wyniósł 13 724 448 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 35,1 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 12 058 849 MWh, a więc o 32,2 proc. więcej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 1 665 599 MWh, a więc o 61,1 proc. wyższym niż w maju roku 2018. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 128 072 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 51,7 proc. r/r) oraz 537 527 MWh na RDBg (wzrost o 85,0 proc. r/r).

Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w maju br. do poziomu 69,31 zł/MWh, czyli o 7,62 zł/MWh niższego względem kwietnia br. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 94,37 zł/MWh, a więc o 4,43 zł/MWh mniej niż w kwietniu.
 
Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w maju br. 12 776 347 MWh, a więc o 19,7 proc. więcej w stosunku do maja roku ubiegłego. Był to miesiąc z najwyższymi obrotami certyfikatami dla energii elektrycznej od czasu rekordowego pod tym względem lutego 2013 r. Jest to głównie rezultat najwyższego w historii TGE miesięcznego obrotu żółtymi certyfikatami (2 052 739 MWh) i trzeciego najwyższego wolumenu obrotu certyfikatami czerwonymi (7 348 615 MWh). Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 3 282 786 MWh, o 2,1 proc. niższym niż rok temu. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 134,59 zł/MWh, co oznacza wzrost o 1,06 zł/MWh względem kwietnia br.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 29 147 toe (w tym 22 448 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza wzrost r/r o 27,8 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 48,71 zł/toe, do poziomu 31,40 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W maju 2019 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 742 476 MWh (ponad 4-krotny wzrost r/r – o 307,0 proc.), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,82 zł/MWh (o 0,07 zł/MWh mniej niż w kwietniu bieżącego roku).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec kwietnia 2019 r. wyniósł 260,91 zł/t, co stanowi wzrost o 1,07 proc. w stosunku do marca 2019 r., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła w tym samym okresie o 1,68 proc., do poziomu 12,11 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 2,76 proc. w tym samym okresie i wynosi 313,02 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 1,96 proc., osiągając wartość 13,01 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do kwietnia 2018 roku wyniosła 22,69 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 9,52 proc.) natomiast dla PSCMI 2 18,34 zł/t (wzrost o 6,22 proc.).
W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,32 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 12,23 proc.) i 0,90 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 7,43 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec maja br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 75 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 31 maja 2019 r. członkami rejestru było 3815 podmiotów.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 512 podmiotów.

Informacja prasowa (pdf).

Podsumowanie działalności TGE w maju (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies