Pierwsza rocznica działania systemu XBID oraz uruchomienie 2-giej fali wdrożenia Drukuj +

Model XBID, Single Intraday Coupling (SIDC) obchodzi dzisiaj pierwsze urodziny. Od czasu jego udanego uruchomienia w dniach 12/13 czerwca 2018 roku zrealizowano ponad 16 milionów transakcji. Następny etap, czyli uruchomienie drugiej fali wdrożeniowej dla siedmiu krajów, spodziewany jest w IV kwartale 2019 roku.

Uczestnicy SIDC z zadowoleniem odnotowali udany, pierwszy rok działalności, który cechowała duża i nieustająco rosnącą liczba transakcji a także stabilne i niezawodne funkcjonowanie systemu. Od czasu inauguracji, tj. w czerwcu 2018 r. z powodzeniem przeprowadzono ponad 16 milionów transakcji.

Obecnie trwają przygotowania i testy poprzedzające uruchomienie drugiej fali wdrożeniowej, co ma nastąpić pod koniec czwartego kwartału 2019 roku. Do istniejącego już regionu łączenia rynków dnia bieżącego mają przystąpić następujące kraje: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Słowenia i Węgry. Kraje uczestniczące w systemie od początku istnienia systemu to: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia i Szwecja.

Na początek października 2019 r. zaplanowane jest spotkanie poprzedzające uruchomienie drugiej fali, którego celem będzie przekazanie zainteresowanym podmiotom informacji związanych z tym procesem. Zorganizowany zostanie również okres próbny z udziałem obecnych uczestników rynku, aby umożliwić nowym użytkownikom zaznajomienie się z rozwiązaniem SIDC i przeprowadzenie w ramach przygotowań własnych testów.

Przewodniczący Komitetu Sterującego SIDC, Jean Verseille i Stefano Alaimo, stwierdzili: „Pierwszy rok działalności to dla nas bardzo ważne wydarzenie, kamień milowy, dlatego bardzo cieszymy się, że dotarliśmy do niego z tak dobrym wynikiem. Wzrost obrotów potwierdza istotną rolę zintegrowanego rynku dnia bieżącego. Z niecierpliwością czekamy na dalszą ekspansję i rozwój SIDC. Wraz z przyłączeniem się do modelu XBID kolejnych siedmiu krajów, co ma nastąpić do końca 2019 roku, SIDC objąłby swoim zasięgiem łącznie 21 krajów. Zainteresowane podmioty już omawiają warunki dalszego rozwoju rynku w ramach 3-ciej fali”.

Rozwój SIDC zapewnia dodatkowe udogodnienia, które zostaną wdrożone w zmodyfikowanej wersji oprogramowania, co nastąpi w drugiej połowie roku. Dzięki temu zostanie zwiększona głębokość portfela zleceń, oznacza to, że uczestnicy rynku uzyskają możliwość składania 100 zleceń na każdym produkcie, co stanowi istotny wzrost od obecnego limitu 31 zleceń.  

Zintegrowany rynek dnia bieżącego doprowadzi do wzrostu całkowitej efektywności obrotów na rynku poprzez promowanie skutecznej konkurencji, zwiększenie płynności i umożliwienie bardziej efektywnego wykorzystania zasobów wytwórczych w całej Europie.

Wraz z rosnącą wielkością produkcji z odnawialnych źródeł energii, zwiększa się zainteresowanie handlem na rynkach dnia bieżącego. Coraz większym wyzwaniem dla uczestników rynku może stać się zbilansowanie ich pozycji po zamknięciu rynku dnia następnego. Zbilansowanie pozycji w sieci bliżej terminu dostawy jest korzystne zarówno dla uczestników rynku, jak i dla systemów elektroenergetycznych, m.in. poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na rezerwy i związane z tym koszty. Ponadto, rynek dnia bieżącego jest niezbędnym narzędziem, pozwalającym uczestnikom rynku na uwzględnienie nieoczekiwanych zmian w wielkościach zużycia oraz przerwach w produkcji.

Informacja prasowa (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies