Kurs przygotowawczy do egzaminu na maklera giełd towarowych Drukuj +

W związku z organizacją 25 marca 2012 r. przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego egzaminu dla kandydatów na maklera giełd towarowych, TGE SA wraz ze Związkiem Maklerów i Doradców organizuje w dniach 2-4 marca 2012r. kurs przygotowujący do tego egzaminu.

Kurs odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy ul. Towarowej 22 (budynek Centrum Jupiter, Wejście A, II-gie piętro) w Warszawie.
Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o kursie, program kursu i formularz zgłoszeniowy.

Cel kursu
Kurs umożliwia zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy, którą musi posiadać kandydat do zdania egzaminu na maklera giełd towarowych.
Koszt uczestnictwa 1 750 zł/osobę*

* W przypadku zgłoszenia przez firmę trzech lub więcej osób koszt uczestnictwa wyniesie 1600 zł/osobę (prosimy o zmianę w formularzu zgłoszeniowym kwoty 1750 zł na 1600 zł)

Cena kursu obejmuje:
1. Materiały edukacyjne:

  • komplet aktów prawnych, zgodnie z aktualnym wykazem obowiązującym na egzaminie,
  • kodeks cywilny oraz kodeks spółek handlowych w postaci książkowej,
  • skrypty do zajęć przygotowane przez wykładowców,
  • materiały i pomoce do ćwiczeń,
  • książkę: K. Jajuga, T. Jajuga, "Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa", PWN 2005 (najistotniejsza pozycja na liście lektur zalecanych do egzaminu).

2. Obiady w dniach trwania kursu
Koszt uczestnictwa NIE obejmuje noclegu.


Jak i przez kogo prowadzone będą zajęcia?
Zajęcia w ramach kursu prowadzone będą przez doświadczonych pracowników instytucji związanych z rynkiem kapitałowym i towarowym. Wśród wykładowców będą również osoby, które uczestniczyły w pracach przy redagowaniu ustaw regulujących rynek kapitałowy i towarowy.
Zajęcia z zakresu matematyki finansowej oraz instrumentów pochodnych będą prowadzone przez praktyków rynku kapitałowego. Podczas zajęć tych prezentowane będą najpierw odpowiednie zagadnienia, a następnie każde zagadnienie obowiązujące na egzaminie ilustrowane będzie odpowiednimi zadaniami (przede wszystkim z poprzednich egzaminów maklerskich). Uczestnicy będą się uczyć rozwiązywania zadań podczas zajęć.
Zajęcia w ramach bloku prawnego prowadzone będą przez osoby, którą biorą/brały aktywny udział w tworzeniu regulacji prawnych. Dzięki temu będziemy się starać zwrócić uwagę na najistotniejsze zagadnienia z punku widzenia zakresu tematycznego egzaminu.

Czas trwania kursu:
Trzy dni od 02.03 (piątek) do 04.03 (niedziela)

Osoby chętne prosimy o wysłanie wypełnionego formularza na numer faksu 022 341 99 20.
Dodatkowych informacji o kursie można uzyskać pod numerem telefonu: 022 341 99 36

Zgłoszenia przyjmujemy do 27 lutego 2012 r.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies