Kariera na TGE Drukuj +

Oferty pracy na TGE

Asystent ds. Rejestrów
Biuro Rejestrów TGE


Do zadań Pracownika należeć będzie:

•   Prowadzenie spraw związanych z bieżącą obsługą Członków Rejestrów;
•   Bezpośredni kontakt z Członkami Giełdy, Członkami Rejestru Świadectw Pochodzenia i Rejestru Gwarancji Pochodzenia- podmiotami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi członkostwem w Rejestrach;
•    Administracja systemami Rejestrów;
•   Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki, a także z instytucjami zewnętrznymi związanymi z działalnością Spółki w zakresie działania Biura Rejestrów TGE
•    Uczestnictwo w pracach programistycznych i testowych związanych z pracą Biura Rejestrów TGE.

Od kandydata oczekujemy:

•    Wykształcenie wyższe;
•    Biegła znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
•    Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
•    Wysoka etyka zawodowa;
•    Umiejętność organizacji pracy własnej, współpracy zespołowej, ale także samodzielności,
•    Dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność, i konsekwencja w realizacji powierzonych zadań;
•    Odporności na stres i presję zewnętrzną;
•    Umiejętność pozytywnej współpracy z klientami.

Mile widziane:

•    zainteresowanie problematyką Odnawialnych Źródeł Energii i Energetyką.

Oferujemy:

•    Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat;
•    Pakiet dodatkowych benefitów (pakiet kafeteryjny, prywatna opieka medyczna);
•    Możliwość rozwoju osobistego.

Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie aplikacji (CV oraz List Motywacyjny) na adres rekrutacja@gpw.pl  z podanym w tytule maila „ Asystent ds. Rejestrów” w terminie do 20 kwietnia 2018 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę:
„Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą przy ul. Książęcej 4 w Warszawie  00-498 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z dnia 28.06.2016 r.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

___________________________________________________________________________

 

Administrator Baz Danych
Biuro Informatyki

Do zadań Pracownika należeć będzie:

•    Monitorowanie, utrzymywanie istniejących baz danych,
•    Instalacja i konfiguracja nowych baz danych,
•    Monitorowanie i zarządzanie serwerami opartymi o systemy Linux (głównie Redhat),
•    Utrzymanie i bieżące rozwiązywanie problemów dotyczących serwerów i aplikacji,
•    Podejmowanie działań naprawczych w przypadku wystąpienia awarii,
•    Przygotowanie i przeprowadzenie testów ciągłości działania,
•  Uczestniczenie w projektach oraz koordynowanie prac przy wdrażaniu zmian w bazach danych i w oprogramowaniu.

Od Kandydata oczekujemy:

•    Doświadczenia w administracji bazami danych Oracle 11g/12c,
•    Minimum podstawowej znajomości baz danych PostgreSQL,
•    Minimum podstawowej znajomości programowania w PL/SQL,
• Znajomość na poziomie administracyjnym systemów Linux (mile widziany RedHat/CentOS),
•    Umiejętności analitycznego myślenia,
•    Otwartości na poznawanie nowych technologii IT,
•    Komunikatywności i kreatywności,
•    Umiejętności pracy w zespole,
•    Bardzo dobrej organizacja pracy,
•    Dobrej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane:

•    Znajomość protokołu SNMP oraz aplikacji monitorujących (Zabbix, Nagios),
•    Znajomość technologii wirtualizacji VMware.

Oferujemy:

•    Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,
•    Pakiet dodatkowych benefitów (pakiet kafeteryjny, prywatna opieka medyczna),
•    Możliwość rozwoju osobistego.

Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie aplikacji (CV oraz List Motywacyjny) na adres rekrutacja@gpw.pl  z podanym w tytule maila „ Administrator Baz Danych” w terminie do 30 marca 2018 r.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą przy ul. Książęcej 4 w Warszawie  00-498 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z dnia 28.06.2016 r.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

___________________________________________________________________________


Główny Specjalista w Biurze Zarządu

 
Do zadań Pracownika należeć będzie:

• Organizacja pracy oraz obsługa organizacyjna i techniczna statutowych organów Spółki, w tym Zarządu, Rady Nadzorczej i jej komitetów, a także koordynacja przygotowania i obsługi Walnych Zgromadzeń Spółki,
• Przygotowywanie projektów lub aktualizacja dokumentów formalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem organów Spółki, w tym regulaminów ich działania, protokołów z posiedzeń organów Spółki, uchwał oraz wniosków,
•  Aktualizacja dokumentacji rejestrowej spółki, w tym w zakresie danych ujętych w KRS,
•  Zapewnienie wsparcia organizacji pracy w Spółce,
•  Zapewnienie komunikacji korporacyjnej pomiędzy poszczególnymi organami korporacyjnymi Spółki,
• Zapewnienie technicznego zabezpieczenia funkcjonowania jednostek organizacyjnych Spółki, w tym administrowanie dedykowanymi dla organów korporacyjnych platformami internetowymi, a także prowadzenie rejestrów w przypisanym zakresie.

Od Kandydata oczekujemy:

•  Wykształcenie wyższe, preferowane o profilu prawniczym,
• Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub związanym z obsługą organów korporacyjnych spółki prawa handlowego,
• Znajomość zasad funkcjonowania organów korporacyjnych spółki prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających z postanowień ustawy Kodeks spółek handlowych,
•  Znajomość systemów operacyjnych Windows 7-10,
•  Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym,
•  Umiejętność pracy w zespole,
•  Komunikatywność.

Mile widziane:

•  Znajomość obsługi urządzeń biurowych,
•  Znajomość programu Excel.

Oferujemy:

•  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  na pełen etat,
•  Pakiet dodatkowych benefitów (pakiet kafeteryjny, prywatna opieka medyczna).


Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie aplikacji (CV oraz List Motywacyjny) na adres rekrutacja@gpw.pl  z podanym w tytule maila „ Główny  Specjalista w Biurze Zarządu” w terminie do 15 marca 2018 r.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą przy ul. Książęcej 4 w Warszawie  00-498 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z dnia 28.06.2016 r.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies