Kariera na TGE Drukuj +

Oferty pracy na TGE

2018-01-09 Szanowni Państwo TGE poszukuje osoby na poniższe stanowisko:

Starszy Specjalista ds. Rozwoju i Analiz Rynku

Biuro Rozwoju i Analiz Rynku

 

Od Kandydata oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego – kierunki ekonomiczne lub techniczne,
 • Co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • Umiejętności komunikacyjne w zakresie współpracy z klientem,
 • Zdolności analitycznych oraz umiejętności pracy z dużą ilością danych, modelowania finansowego,
 • Doświadczenia i wiedzy związanej z rynkiem towarowym,
 • Biegłej znajomości języka angielskiego,
 • Doskonałej znajomości MS Excel i MS Access, znajomości VBA, SQL.

 

Do zadań Pracownika należeć będzie:

 • Prowadzenie komunikacji z uczestnikami rynku oraz organizacjami branżowymi w zakresie rozwoju rynku towarowego,
 • Analizowanie nowych obszarów rozwojowych dla TGE,
 • Przygotowywanie analiz w obszarze makroekonomicznym, konkurencji, sytuacji rynkowej, polityki produktowej,
 • Wsparcie analityczne w obszarze regulacyjnym oraz finansowym,
 • Przygotowywanie raportów dla Zarządu Spółki.

 

Mile widziane: 

 • Znajomość rynku towarowego związanego z energetyką (energia elektryczna, gaz, paliwa, uprawnienia do emisji).


Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej stale rozwijającej się firmie,
 • Przyjazne środowisko pracy i możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (pakiet kafeteryjny, prywatna opieka medyczna).

 

Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie aplikacji (CV oraz List Motywacyjny) na adres praca@tge.pl z podanym w tytule maila „ Starszy Specjalista ds. Rozwoju i Analiz Rynku” w terminie do 10 lutego 2018 r.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę:„Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą przy ul. Książęcej 4 w Warszawie  00-498 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z dnia 28.06.2016 r.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatkami/Kandydatami.

___________________________________________________________________________


2017-11-29 Szanowni Państwo TGE poszukuje osoby na poniższe stanowisko:

Asystent ds. Notowań
Departament Operacji Giełdowych

Od Kandydata oczekujemy:

•    Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne,
•    Wskazane doświadczenie w pracy w sektorze energetycznym lub finansowym,
•    Wymagana dobra znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobra
     znajomość obsługi komputera wraz z pakietem MS Office,
•    Kandydat powinien być odpowiedzialny, kreatywny, potrafiący radzić
     sobie w trudnych i stresowych sytuacjach,
•    Zdany egzamin na maklera giełd towarowych lub maklera papierów
     wartościowych będzie dodatkowym atutem.

Do zadań Pracownika należeć będzie:

•    Prowadzenie sesji giełdowych w zakresie operatora sesji na wszystkich rynkach
     prowadzonych przez TGE,
•    Archiwizacja danych oraz nadzór nad bazami danych dotyczącymi sesji giełdowych,
•    Obsługa systemu notującego i rozliczeniowego oraz innych systemów giełdowych,
•    Przygotowywanie raportów z wynikami sesji giełdowych,
•    Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi TGE, a także z instytucjami
     zewnętrznymi związanymi z działalnością Spółki w zakresie wykonywanych
     zadań Departamentu Operacji Giełdowych,
•    Przygotowywanie zmian w regulacjach giełdowych i procedurach
     związanych z zakresem zadań Departamentu Operacji Giełdowych,
•    Udział w projektach związanych z rozwojem rynku giełdowego.

Oferujemy:

•    Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej, stale rozwijającej się firmie,
•    Przyjazne środowisko pracy i możliwość rozwoju zawodowego,
•    Pakiet dodatkowych benefitów (karta Multisport, prywatna opieka medyczna).
           
Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie aplikacji (CV oraz List Motywacyjny) na adres praca@tge.pl  z podanym w tytule maila „ Asystent ds. Notowań” w terminie do 15 grudnia 2017 r.

Do aplikacji proszę dołączyć klauzulę:

„Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą przy ul. Książęcej 4 w Warszawie  00-498 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

___________________________________________________________________________

2017-11-29 Szanowni Państwo TGE poszukuje osoby na poniższe stanowisko:

Specjalista w Biurze GPI/REMIT 

Od Kandydata oczekujemy:

•    Wykształcenia wyższego,
•    Biegłej znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
•    Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
•    Wysokiej etyki zawodowej,
•    Umiejętności organizacji pracy własnej oraz zespołowej,
•    Dokładności, skrupulatności, odpowiedzialności, a także konsekwencji w realizacji
     powierzonych zadań.

Mile widziane:

•    Doświadczenie zawodowe w instytucjach związanych z rynkiem energii.

Do zadań Pracownika należeć będzie:

•    Nadzór nad aplikacjami wykorzystywanymi przez Pracowników Biura GPI/REMIT,
•    Współpraca przy rozwoju aplikacji Systemu RRM TGE,
     Giełdowej Platformy Informacyjnej, strony internetowej Spółki oraz Kuriera TGE,
•    Publikowanie, raportowanie i weryfikowanie danych,
•    Monitorowanie wytycznych Agencji ACER,
•    Prowadzenie bieżących spraw i korespondencji biurowej, weryfikowanie
     otrzymanych wniosków,
•    Rozliczanie klientów TGE w ramach usług świadczonych przez Biuro GPI/REMIT,
•    Budowanie korzystnych relacji z uczestnikami rynku energii,
•    Współpraca z przedstawicielami instytucji zewnętrznych, w tym URE oraz PSE.


  Oferujemy:

•    Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej, stale rozwijającej się firmie,
•    Przyjazne środowisko pracy i możliwość rozwoju zawodowego,
•    Pakiet dodatkowych benefitów (karta Multisport, prywatna opieka medyczna).


Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie aplikacji (CV oraz List Motywacyjny) na adres praca@tge.pl  z podanym w tytule maila „ Specjalista w Biurze GPI/REMIT” w terminie do 15 grudnia 2017 r.

Do aplikacji proszę dołączyć klauzulę:

„Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą przy ul. Książęcej 4 w Warszawie  00-498 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

___________________________________________________________________________

2017-09-16 Szanowni Państwo TGE poszukuje osoby na poniższe stanowisko:

Administrator ds. Baz Danych

Od Kandydata oczekujemy:
•    Doświadczenia w administracji baz danych Oracle (RMAN, RAC, ASM), PostgreSQL,
•    Doświadczenia w administrowaniu systemami operacyjnymi z rodziny Linux (wiedza na poziomie certyfikatu RedHat RHCE),
•    Umiejętności analitycznego myślenia, dokładności i systematyczności,
•    Otwartości na poznawanie nowych technologii IT oraz zdolność szybkiego uczenia się,
•    Umiejętności pracy w zespole,
•    Bardzo dobrej organizacja pracy i samodzielności,
•    Znajomości języka angielskiego na poziomie minimum dobrym (angielskojęzyczni dostawcy aplikacji).

Mile widziane:
•    Znajomość protokołu SNMP oraz aplikacji monitorujących (Zabbix, Nagios, rrdtool),
•    Znajomość sieci SAN (macierze, przełączniki etc.),
•    Znajomość technologii wirtualizacji VMware.

Do zadań Pracownika należeć będzie:
•    Instalacja i konfiguracja nowych baz danych,
•    Monitorowanie, utrzymywanie istniejących baz danych (Oracle, Postgresql, MySQL, MSSQL),
•    Monitorowanie i zarządzanie serwerami opartymi o systemy Linux (głównie Redhat),
•    Utrzymanie i bieżące rozwiązywanie problemów dotyczących serwerów i aplikacji,
•    Podejmowanie działań naprawczych w przypadku wystąpienia awarii,
•    Współpraca z firmami zewnętrznymi, w tym również zagranicznymi.

Oferujemy:
•    Pracę na pełen etat, dynamicznym zespole,
•    Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej, stale rozwijającej się firmie,
•    Pakiet dodatkowych benefitów (karta Multisport, prywatna opieka medyczna),
•    Dostęp do nowoczesnych technologii.

Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie aplikacji (CV oraz List Motywacyjny) na adres praca@tge.pl  z podanym w tytule maila „Administrator ds. Baz Danych” w terminie do 31 października 2017 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

___________________________________________________________________________

2017-09-16 Szanowni Państwo TGE poszukuje osoby na poniższe stanowisko:

Administrator Systemów Informatycznych

Od Kandydata oczekujemy:
•    Doświadczenia w administrowaniu systemami operacyjnymi z rodziny Linux (wiedza na poziomie certyfikatu RedHat RHCE),
•    Umiejętności tworzenia skryptów w środowiskach Linux,
•    Znajomości aplikacji monitorujących (np. Zabbix, Nagios, Cacti)
•    Znajomości zagadnień sieci TCP/IP i usług sieciowych,
•    Umiejętności analitycznego myślenia, dokładności i systematyczności,
•    Otwartości na poznawanie nowych technologii IT oraz zdolność szybkiego uczenia się,
•    Umiejętności pracy w zespole,
•    Bardzo dobrej organizacja pracy i samodzielności,
•    Znajomości języka angielskiego na poziomie minimum dobrym (angielskojęzyczni dostawcy aplikacji).

Mile widziane:
•    Znajomość sprzętu serwerowego HPE,
•    Znajomość technologii wirtualizacji VMware.
•    Znajomość systemów MS Windows Serwer,
•    Znajomość technologii backupu Veritas NetBackup
•    Znajomość sieci SAN (macierze, przełączniki etc.),
Do zadań Pracownika należeć będzie:
•    Monitorowanie i zarządzanie serwerami opartymi o systemy Linux (Redhat/CentOS) Windows,
•    Utrzymanie i bieżące rozwiązywanie problemów dotyczących serwerów i aplikacji,
•    Instalacja i konfiguracja nowych środowisk aplikacyjnych Linux, Windows,
•    Monitorowanie, utrzymywanie istniejących baz danych (Oracle, Postgresql),
•    Administracja środowiskiem wirtualnym VMware,
•    Nadzór nad systemem backupu
•    Podejmowanie działań naprawczych w przypadku wystąpienia awarii,
•    Wdrażanie nowych rozwiązań,
•    Współpraca z firmami zewnętrznymi w tym również zagranicznymi.
Oferujemy:
•    Pracę na pełen etat, dynamicznym zespole,
•    Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej, stale rozwijającej się firmie,
•    Pakiet dodatkowych benefitów (karta Multisport, prywatna opieka medyczna),
•    Dostęp do nowoczesnych technologii.

Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie aplikacji (CV oraz List Motywacyjny) na adres praca@tge.pl  z podanym w tytule maila „Administrator Systemów Informatycznych” w terminie do 31 października 2017 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies