Szkolenia Drukuj +

Szkolenie dla kandydatów na Maklera Giełdowego ma na celu przygotowanie do egzaminu. Pozytywny wynik egzaminu jest poświadczony certyfikatem nadania tytułu Maklera Giełdowego, upoważniającym uczestnika szkolenia do reprezentowania Członka Giełdy w transakcjach giełdowych zawieranych na Rynku Instrumentów Finansowych oraz korzystania z systemów informatycznych giełdy.

Firmy zainteresowane uczestnictwem w RIF zachęcamy do składania wniosków, dostępnych na stronie: http://www.tge.pl/pl/493/czlonkostwo-w-rif.


Wnioski o przeprowadzenie szkolenia i egzaminu prosimy kierować do Biura Członków Giełdy, bcg@tge.pl , tel. + 48 22 341 99 66.

 Zakres szkolenia teoretycznego:

1.Podstawy matematyki finansowej – 1,5 h

 • Odsetki proste i składane
 • Stopa procentowa nominalna i efektywna
 • Kapitalizacja prosta i kapitalizacja ciągła
 • Dyskonto i stopa dyskonta
 • Wartość pieniądza w czasie - wartość przyszła, wartość bieżąca, strumienie pieniężne
 • Wartość przyszła renty
 • Wartość bieżąca renty wieczystej

2. Prawo rynku kapitałowego: ustawa o obrocie oraz wybrane przepisy prawa regulujące funkcjonowanie Rynku Instrumentów – 0,5 h

 • Ogólne zasady prowadzenia obrotu instrumentami finansowymi
 • Uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi
 • Tajemnica zawodowa
 • Przepisy karne

3. Wewnętrzne regulacje Rynku Instrumentów Finansowych - organizacja notowań na RIF i obrót instrumentami finansowymi – 2,0 h

 • Harmonogram i fazy notowań
 • Zasady przyjmowania, realizacji, modyfikowania i anulowania zleceń
 • Zasady ustalania kursu, realizacja zleceń i transakcji w fazie notowań ciągłych.
 • Zasady ustalania kursu, realizacja zleceń i transakcji w fazie równoważenia
 • Zasady wyznaczania kursów odniesienia
 • Ograniczenia wahań limitów cen dla zleceń oraz ograniczenia wahań kursów transakcji
 • Równoważenie rynku
 • Zasady ograniczenia, zawieszenia, opóźnienia lub zakończenia notowań
 • Zasady anulowania transakcji
 • Standard kontraktu terminowego na indeks TGe24

4. Warunki członkostwa na Rynku Instrumentów Finansowych – 0,5 h

 • Wymagania w zakresie dopuszczenia Członków Giełdy do działania na Rynku Instrumentów Finansowych
 • Zasady udostępniania informacji giełdowych Członkom Giełdy.
 • Obowiązki informacyjne Członków Giełdy
 • Animatorzy na Rynku Instrumentów Finansowych
 • Zawieszenie działalności Członka Giełdy i uchylenie uchwały o dopuszczeniu do działania na rynku
 • Rezygnacja z członkostwa na Rynku Instrumentów Finansowych Giełdy

5. Nadzór nad Rynkiem Instrumentów Finansowych, manipulacja i informacje poufne – 1,5 h

 • Nadzór rynku (ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym; ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym; Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.)
 • Manipulacja (ustawa o obrocie instrumentami finansowymi; Market Abuse Regulation; Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.)
 • Informacje poufne (ustawa o obrocie instrumentami finansowymi; Market Abuse Regulation; Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.)
 • Przeprowadzanie kontroli (Szczegółowe zasady kontroli działalności Członków Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A.)

6. Prezentacja aplikacji maklerskiej – 1 h

 • Składanie zleceń.
 • Operacje na zleceniach
 • Konfigurowanie ustawień aplikacji

 

15.09.2015 TGE edukuje rynek: podsumowanie seminarium pt. Kontrakty futures na energię elektryczną 

Informacja prasowa

W piątek, 11 września br. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych odbyło się seminarium pt. Kontrakty futures na energię elektryczną, organizowane wspólnie przez Towarową Giełdę Energii (TGE), Fundację GPW oraz firmę Thomson Reuters, pod patronatem medialnym Gazety Giełdy Parkiet. Celem spotkania było opowiedzenie krok po kroku jak zostać członkiem rynku, wyjaśnenie korzyści, jakie wiążą się z handlem na RIF oraz zaprezentowanie pozytywnego wpływu nowego rynku TGE na sektor energii w Polsce.


Wzrost obrotów na parkietach TGE pozycjonuje nas, jako jedną z najszybciej rosnących i najdynamiczniej rozwijających się giełd w Europie. Dlatego jesteśmy przekonani, że nadszedł najlepszy moment, by uzupełnić naszą ofertę także o instrumenty finansowe. Start Rynku Instrumentów Finansowych to ważny moment w historii działalności TGE. Wierzymy, że RIF zwiększy atrakcyjność polskiego rynku oraz zapewni nowe możliwości dla jego uczestników. Cieszymy się, że możemy zaoferować im to, co odpowiada im potrzebom – dzisiejsza oferta RIF została skonstruowana w oparciu o wyniki ankiety, w której Członkowie Giełdy wyraźnie określili swoje oczekiwania wobec nowego rynku – odnośnie jego budowy i zasad funkcjonowania. Gotowa propozycja była konsultowana z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. Co więcej, to uczestnicy rynku energii zdecydowali o powstaniu bazowego indeksu TGe24“ – tymi słowami przywitał przeszło stu uczestników spotkania Michał Tryuk, Wiceprezes Zarządu TGE.

Edukacja RIF

W oczekiwaniu na zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Warunków obrotu dla kontraktów terminowych, które będzie oznaczać dopuszczenie kontraktów futures do publicznego obrotu, spółka stawia na edukację rynku. Obecnie, przez cały wrzesień, odbywają się szkolenia i egzaminy dla maklerów giełdowych na Rynku Instrumentów Finansowych, które organizowane są i prowadzone wspólnie ze Związkiem Maklerów i Doradców. 

Seminarium dotyczące kontraktów terminowych to kolejny pomysł TGE na to, by w przystępnej formie zaprezentować zainteresowanym podmiotom zagadnienia, takie jak standardy kontraktu czy zasady obrotu. Celem spotkania było opowiedzenie krok po roku, jak zostać członkiem rynku, wyjaśnenie korzyści, jakie wiążą sięz handlem na RIF oraz zaprezentowanie pozytywnego wpływu nowego rynku TGE na sektor energii w Polsce. 

Poza przedstawicielami Giełdy, do spotkania w roli prelegentów dołączyli także eksperci spoza TGE. Dzięki nim, uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o czynnikach kształtujących ceny energii w Polsce, roli domów maklerskich na RIF, a także trendach w sektorze energetycznym w Polsce i Europie oraz monitorowaniu i analizie danych rynkowych. Tajniki kontraktów terminowych zostały słuchaczom przekazane w prezentacjach:

 

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies