XBID Drukuj +

XBID – Uruchomienie 2-giej fali wdrożenia i zmiany godzin otwarcia bramek od 1 stycznia 2019 r.


W systemie XBID zawarto ponad 6,3 mln transakcji. Rozszerzenie XBID na kolejne kraje spodziewane latem 2019 roku. Operatorzy systemów przesyłowych będą informowali lokalnie o harmonizacji godzin otwarcia bramek od 1 stycznia 2019 r.

Uczestnicy systemu XBID z zadowoleniem potwierdzają, że XBID działa stabilnie, a od czasu jego uruchomienia w czerwcu z powodzeniem zrealizowano ponad 6,3 mln transakcji. Rozwiązanie XBID funkcjonuje od prawie 6 miesięcy.

Obecnie trwają przygotowania do drugiej fali uruchomienia, która ma nastąpić w 2019 r. W rozwoju systemu aktywnie uczestniczą następujące kraje: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Słowenia i Węgry wraz z krajami sąsiadującymi, funkcjonującymi już od czasu pierwszego uruchomienia. Granice, które zostaną objęte drugą falą uruchomienia zostaną potwierdzone wiosną 2019 roku.
Przewiduje się, że godzina otwarcia bramek do handlu (GOT) zostanie zmieniona na 15:00 CET, D-1 zgodnie z decyzją ACER nr 04/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. dotyczącej godzin otwarcia i zamknięcia bramki międzystrefowej dla transakcji dnia bieżącego. Duża cześć z planowanych zmian ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. W regionach wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR), w których metodologia obliczania zdolności nie została jeszcze zatwierdzona, termin wdrożenia przypadać będzie najpóźniej w 30 dni po jej zatwierdzeniu przez krajowy organ regulacyjny. Szczegóły dotyczące terminów i dostępnych zdolności przesyłowych, w tym uzasadnienie w przypadku, gdy zdolności międzystrefowe mogą zostać uwolnione dopiero po godzinie otwarcia bramek do handlu (GOT), zostaną przekazane oddzielnie przez operatorów systemów przesyłowych na poziomie CCR.

-----------------------------------------------------------------------------

Go-live package dla rynku XBID


•    Europejski rynek transgraniczny dnia bieżącego (XBID) wraz 11 regionalnymi projektami wdrożeniowymi zostaną uruchomione w czerwcu 2018 roku.
•    Uczestnicy XBID opublikowali dokument XBID Go-live package zawierający ogólną informację o projekcie jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego w unii Europejskiej i Norwegii – XBID.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r., ustanawiającym wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, operatorzy NEMO i operatorzy sieci przesyłowych z krajów Unii Europejskiej i Norwegii stworzyli Plan MCO, zgodnie, z którym, po akceptacji przez wszystkich europejskich regulatorów, projekt XBID (Cross-Border Intraday) został uznany za instrument jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego w krajach Unii Europejskiej i Norwegii. XBID jest wspólną inicjatywą giełd energii oraz operatorów sieci przesyłowych z 11 krajów.     

                                                                                                                                                                                                                 XBID to opracowana przez Deutsche Boerse AG platforma handlowa (system centralny) transgranicznego rynku dnia bieżącego, z którą łączyć się będą lokalne systemy transakcyjne, działające w ramach projektów regionalnych (Local Implementation Projects).
                                                                                                                                                                                                                                            
Rozwiązanie XBID opiera się na wspólnym systemie informatycznym, posiadającym jedną, wspólną książkę zleceń (Shared Order Book - SOB), moduł zarządzania zdolnościami (Capacity Management Module - CMM) oraz moduł rozliczeń technicznych i finansowych (Shipping Module - SM.) XBID umożliwia kojarzenie zleceń uczestników rynku w systemie ciągłym ze zleceniami złożonymi w analogiczny sposób przez uczestników rynku w dowolnej innej strefie w zasięgu projektu, o ile tylko dostępne są zdolności przesyłowe. Docelowo, model zintegrowanego rynku dnia bieżącego umożliwi zarówno alokację typu explicit (system aukcyjny), jak i notowania ciągłe w systemie implicit.

Europejski rynek transgraniczny dnia bieżącego w modelu XBID obejmujący 11 regionalnych projektów wdrożeniowych LIP zostanie uruchomiony w czerwcu 2018 roku, natomiast pozostałe projekty regionalne, w tym LIP 16, w skład którego wejdą połączenia Polski z Litwą i Szwecją, dołączy do XBID w 2019 roku.


02.2018_XBID Launch Information Package

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies