Komunikaty bezpieczeństwa Drukuj +

Podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa korzystania z komputerów i urządzeń mobilnych.
• Należy korzystać wyłącznie z legalnego oprogramowania pochodzącego ze znanego i zaufanego źródła. Nie należy instalować nieznanego oprogramowania, pozyskanego z nieznanych lub niezaufanych źródeł.
•  Należy regularnie aktualizować posiadany system operacyjny oraz używane aplikacje.
W szczególności aktualizować należy przeglądarki internetowe, wtyczki i rozszerzenia w przeglądarkach, oprogramowanie klienckie poczty elektronicznej, przeglądarki plików pdf, itp. Jako aktualizację rozumieć należy instalowanie okresowo publikowanych przez producentów poprawek, korygujących luki i błędy zarówno systemu operacyjnego, jak i oprogramowania.
• Na stacjach roboczych oraz urządzeniach mobilnych powinno być zainstalowane i regularnie aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.
• Nie należy wyłączać zainstalowanych i uruchomionych na stacjach roboczych, czy urządzeniach mobilnych mechanizmów bezpieczeństwa.
•  Należy zachować szczególną ostrożność podczas pobierania plików z sieci Internet. Nie należy klikać w linki umieszczone w mailach od nieznanych nadawców ani otwierać załączników dołączonych do takich maili. Mogą one spowodować w szczególności zainstalowanie na komputerze lub urządzeniu mobilnym złośliwego oprogramowania. Dotyczy to również wiadomości przesyłanych za pomocą innych aplikacji stosowanych zwłaszcza na urządzeniach mobilnych.
•  Nie należy logować się serwisów TGE poprzez link z e-maila, innego rodzaju wiadomości lub wyszukiwarki internetowej. Zalecana praktyką jest logowanie się podając bezpośrednio adres strony logowania w przeglądarce.
TGE S.A. nigdy nie wysyła żadnych maili proszących o podanie danych logowania lub przekierowujących na stronę, wymagającą podania tych danych. W przypadku otrzymania takiego maila, nie należy na niego odpowiadać ani podawać danych logowania.
•  Połączenia do serwisów TGE, które wymagają logowania, są szyfrowane. Za każdym razem należy sprawdzić, czy adres strony jest właściwy oraz czy zaczyna się od „https://”. Warto sprawdzać również poprawność certyfikatu strony.
•  Z serwisów TGE należy korzystać wyłącznie na znanych (sprawdzonych) urządzeniach, Nie należy logować się do tych serwisów używając cudzych (zarówno stacjonarnych, jak i przenośnych komputerów, ani tabletów, czy telefonów komórkowych) oraz publicznie dostępnych (kafejki internetowe, biblioteki, hotele, itp.) komputerów.  Na tych urządzeniach może być zainstalowane złośliwe oprogramowanie, które będzie w stanie przechwycić w szczególności dane logowania (login i hasło).
• Nie należy logować się do serwisów TGE S.A. za pośrednictwem nieznanych i niezweryfikowanych sieci (np. publicznie dostępne sieci Wi-Fi).
•  Nigdy nie należy podłączać do komputera nieznanych nośników danych (np. pendrive’y lub dyski zewnętrzne).
•  Nie wolno ujawniać nikomu swoich haseł dostępowych (nawet administratorom).
• Korzystając z systemów informatycznych, zwłaszcza udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, zawsze należy zachowywać ostrożność i stosować zasadę ograniczonego zaufania. Zasada ta dotyczy również rozmów telefonicznych. Zdarza się, że cyberprzestępcy chcąc wyłudzić dane podają się np. za pracowników działu IT lub innych osób, które mogą być uznane za zaufane.
•  Dla systemów zabezpieczonych hasłem należy bezwzględnie przestrzegać zasad dotyczących tworzenia i używania haseł. Hasła powinny być odpowiednio długie oraz znaki z różnych grup:
-  małe i duże litery,
-  cyfry,
-  znaki specjalne.
•  Bezwzględnie należy przestrzegać zasady nieużywania tego samego hasła do różnych systemów i serwisów. W przypadku ujawnienia hasła w jednym systemie, cyberprzestępcy mogą próbować wykorzystać je w innych systemach czy serwisach, do których użytkownik ma dostęp.
• W przypadku podejrzenia albo stwierdzenia utraty lub ujawnienia danych logowania innej osobie, hasło dostępowe należy niezwłocznie zmienić lub skontaktować się z TGE w celu zablokowania konta.
•  Jeśli jakiekolwiek komunikaty podczas logowania lub pracy z systemem TGE wzbudzą Twoje wątpliwości, albo system zachowuje się w sposób niestandardowy – przerwij działanie i natychmiast skontaktuj się z TGE.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies