Członkostwo Drukuj +

Korzyści wynikające z członkostwa w TGE:

 

 1. Jawne i przejrzyste reguły zawierania transakcji
 2. Kumulacja popytu i podaży na poszczególne towary giełdowe
 3. Ustalenie obiektywnych rynkowych cen energii
 4. Jednakowy dostęp do informacji rynkowych
 5. Jednakowe warunki uczestnictwa w rynku dla wszystkich podmiotów niezależnie od ich wielkości
 6. Bezpieczeństwo zawierania transakcji - nadzór Komisji Nadzoru Finansowego
 7. Bezpieczeństwo rozliczeń transakcji - licencjonowana Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych
 8. Najniższa opłata transakcji na rynku polskim
 9. Nowoczesne i bardzo proste w obsłudze aplikacje do składania zleceń - na licencji NASDAQ OMX”

 

Kto może zostać członkiem giełdy?

 

 1. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną
 2. Odbiorcy uprawnieni do korzystania z usług przesyłowych, będące osobami prawnymi
 3. Towarowe domy maklerskie oraz domy maklerskie
 4. Zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi
 5. Spółki handlowe niebędące towarowymi domami maklerskimi, prowadzące działalność, polegającą na nabywaniu i zbywaniu towarów giełdowych

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies