Komunikaty Operacyjne (KO)

Wyniki sesji

Informacje

24-10-16 Przypominamy o zmianie czasu z letniego na zimowy

Towarowa Giełda Energii S.A. przypomina o zmianie czasu z letniego na zimowy.

więcej

19-10-16 PCR Market Coupling Algorithm

2016/10/19 - Bucharest / Madrid / Oslo / Paris / Prague / Rome / Warsaw

A new release of Euphemia is scheduled to go-live for delivery day 20th October 2016.
Compared to the current E9.4 release, the differences are:

 • Explicit modelling of cumulative capacities
 • Intuitive flow based logging
  - Logging of intuitive bilateral exchanges;
  - Logging of shadow prices for dynamically generated intuitive FB constraints;
 • Miscellaneous
  - Various small improvements;
 • Market time units
  - Preparation for support of different market time units (15/30/60 minutes) for block orders and curves;
więcej

14-10-16 Wrzesień 2016 r. na TGE – wzrost obrotów na rynkach energii elektrycznej i rynku spot gazu

•    Wrześniowy wolumen wszystkich transakcji  na rynkach energii elektrycznej był najwyższym w trzecim kwartale. Członkowie TGE zawarli transakcje zakupu i sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie 11 770 687 MWh, przewyższając wynik z ubiegłego miesiąca o prawie jedną czwartą.
•    Wolumen obrotu na rynku spot gazu ziemnego odnotowuje systematyczny wzrost r/r - we wrześniu br. wyniósł on 44,3 proc. przy wolumenie 985 740 MWh.
•    Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej
na Rynku Praw Majątkowych wzrósł w stosunku do sierpnia br. o 11,2 proc.

więcej

14-09-16 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 4/RTT-A/2016 i 5/RTT-A/2016

Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 4/RTT-A/2016 oraz aukcji sprzedaży nr 5/RTT-A/2016

więcej

12-09-16 W dniu 15 września br. zawieszony zostanie obrót na RUE

W dniu 15 września br. zawieszony zostanie obrót na RUE. Przyczyną zawieszenia jest komunikat Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami o przerwie technicznej w funkcjonowaniu Rejestru Unii.

więcej

09-09-16 Pierwsza transakcja prawami majątkowymi wynikającymi z błękitnych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii

•    Zawarto pierwszą transakcję w ramach nowego instrumentu TGE o nazwie PMOZE-BIO, który obejmuje prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie).
•    Instrument PMOZE-BIO, tzw. błękitne certyfikaty, wprowadzono do obrotu na Rynku Praw Majątkowych 6 września br., w związku z nowelizacją Ustawy o odnawialnych źródłach energii.

więcej

08-09-16 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 2/RTT-A/2016 i nr 3/RTT-A/2016

Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 2/RTT-A/2016

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 13.09.2016 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 2/RTT-A/2016, której przedmiotem będzie energia elektryczna w dostawie pasmowej, tzn. o równej mocy w każdej godzinie doby w okresie od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. (instrument BASE-A_Y-17)* o mocy 50 MW.

* zgodnie ze standardem instrumentu terminowego w odpowiednich Warunkach obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną

____________________________________________________


Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 3/RTT-A/2016

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 13.09.2016 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 3/RTT-A/2016, której przedmiotem będzie energia elektryczna w dostawie szczytowej, tzn. o równej mocy w dni robocze w godzinach od 07:00 do 22:00 w okresie od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. (instrument PEAK5-A_Y-17)* o mocy 50 MW.

* zgodnie ze standardem instrumentu terminowego w odpowiednich Warunkach obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies