Market Messages (MM)

Trading session results

Information

14-09-16 Opening of the sale auction No 4/RTT-A/2016 and 5/RTT-A/2016

Opening of the sale auction No 4/RTT-A/2016 and auction No 5/RTT-A/2016

more

12-09-16 On September 15th this year trading on the Emission Allowance Market shall be suspended

On September 15th  this year trading on the Emission Allowance Market shall be suspended. The reason for the suspension is the information from KOBIZE on the technical break in the functioning of the Union Registry.

more

09-09-16 Pierwsza transakcja prawami majątkowymi wynikającymi z błękitnych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii

•    Zawarto pierwszą transakcję w ramach nowego instrumentu TGE o nazwie PMOZE-BIO, który obejmuje prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie).
•    Instrument PMOZE-BIO, tzw. błękitne certyfikaty, wprowadzono do obrotu na Rynku Praw Majątkowych 6 września br., w związku z nowelizacją Ustawy o odnawialnych źródłach energii.

more

08-09-16 Opening of the sale auction No 2/RTT-A/2016 and 3/RTT-A/2016

Opening of the sale auction No 2/RTT-A/2016


Opening of the sale auction No 3/RTT-A/2016

more

05-09-16 Sierpień 2016 r. na TGE – wzrosty na rynkach terminowych energii elektrycznej i gazu ziemnego

Energia elektryczna

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w sierpniu 2016 r. wyniósł 9 437 406 MWh, wzrastając w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 12,07 proc.
 
W sierpniu 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł 1 955 575 MWh, przewyższając wolumen zeszłoroczny z tego samego okresu o 13,98 proc.

more

25-08-16 PMOZE-BIO – new TGE instrument for the production of electricity from agricultural biogas

Pursuant to the amendment of the Act on Renewable Energy Sources, on 6 September TGE will place on the Property Rights Market a new instrument for the production of electricity from agricultural biogas - PMOZE-BIO.

PMOZE-BIO will enable trading property rights resulting from certificates of origin for electricity generated from renewable energy sources of agricultural biogas after 1 July 2016. Quotations will be held same way as for the rest of Property Rights Market. Quotations in the single price system and the continuous trading system will be held on Tuesdays and Thursdays, while OTC transactions on Mondays and Wednesdays.

more

16-08-16 Zmiany w Zarządzie TGE

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że Pan Paweł Dziekoński, członek Rady Nadzorczej TGE S.A. został oddelegowany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu TGE z dniem 11 sierpnia 2016 r. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Równocześnie Pan Michał Tryuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z dniem 11 sierpnia 2016 r.

more

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies