Market Messages (MM)

Trading session results

Information

16-02-17 Changes in COR Regulations

We kindly inform you that TGE’s Management Board has approved changes to the COR Regulation.
The changes are related to the entry into force of Energy Efficiency Act of 20 May 2016 (consolidated text see: Journal of Law 2016r. No 831, as amended). This new Act enter into force on October 1st, 2016.

more

08-02-17 Opening of the purchase auction No 1/RTT-A/2017

The Polish Power Exchange informs hereby that on the day of 10.02.2017 the purchase auction No 1/RTT-A/2017 will be carried out; the auction subject will be baseload of electricity, that means electricity with equal power in each hour of the day during the period from 01.01.2018 till 31.12.2018 (the instrument BASE-A_Y-18)* with power of 20 MW.

more

06-02-17 Summary of trading activity on TGE markets in January 2017

•    Volume of transactions concluded on natural gas markets in January 2017 totalled 13,158,393 MWh, going up by 3.2 per cent MoM and 41.1 per cent YoY for the spot and forward markets combined.
•    In the first month of 2017, the Exchange saw electricity volumes going down by 14.4 per cent against the previous month and 35.9 per cent YoY.

more

05-02-17 New documents published on the website

On February 6th, a modified dictionary of Market Coupling terms and  a list of EU legal documents developed based on EUR-Lex data for 21.12.2016 have been  published.

more

20-01-17 3000 członków Rejestru Świadectw Pochodzenia TGE

•    Rejestrowi Świadectw Pochodzenia TGE zaufało już 3000 firm. Wśród nich znajdują się największe spółki energetyczne, przemysłowi odbiorcy energii, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządowe, właściciele małych instalacji OZE oraz prosumenci.
•    Dynamice rozwoju członkostwa RŚP towarzyszą rosnące wolumeny energii. 137 TWh energii ze źródeł odnawialnych, 218 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji oraz 694 tysiące toe z efektywności energetycznej – to bilans energetyczny przeszło jedenastoletniej działalności Rejestru Świadectw Pochodzenia TGE.

more

04-01-17 Najlepszy rok dla TGE na rynku gazu ziemnego


Podsumowanie roku 2016 na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego i praw majątkowych TGE

•    Wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w 2016 roku 114 468 886 MWh, co stanowi najlepszy wynik roczny w historii Towarowej Giełdy Energii. Przesądził o tym rekordowy wolumen na rynku spot, o wysokości 24 595 118 MWh.
•    Roczny wolumen obrotu na rynku spot energii elektrycznej osiągnął najwyższy poziom w historii i wyniósł 27 627 454 MWh, przewyższając o 9,9 proc. obroty z 2015 r.
•    Rekord odnotowano również na Rynku Praw Majątkowych, gdzie roczny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej (instrument PMEF) wyniósł 314 751 toe, wzrastając niemal czterokrotnie w skali roku.

more

22-12-16 Changes in the composition of Supervisory Board and the Management Board of TGE

On Wednesday, 21 December 2016 Warsaw Stock Exchange (GPW) dismissed from
the Supervisory Board of Towarowa Gielda Energii (TGE) Izabela Olszewska, and appointed Michal Cieciórski.

At the same time on 21 December the Supervisory Board of TGE assigned Michal Cieciórski, a Member of the Supervisory Board of TGE, as Member of the Management Board of TGE for a period not longer than 3 months.

more

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies