Archiwum Konferencji Drukuj +

12 kwietnia 2017 r. w Sali Pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „20 lat ustawy – Prawo energetyczne".

Towarowa Giełda Energii była Partnerem Konferencji. Spotkanie dało możliwość wymiany doświadczeń i poglądów związanych z energetyką i rolą, jaką ma do odegrania krajowy regulator w zrównoważonym rozwoju gospodarczym Polski.

Gośćmi Konferencji byli Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Wśród prelegentów Panelu Inauguracyjnego znaleźli się obecny oraz poprzedni Prezesi URE: Maciej Bando, Marek Woszczyk, dr hab. Mariusz Swora oraz pierwszy i najdłuższej piastujący urząd Prezesa - dr Leszek Juchniewicz.  W drugiej, naukowej części konferencji uczestniczyli wybitni eksperci polscy i międzynarodowi. Obradom towarzyszyła Loża Ekspertów, w której zasiadał Przedstawiciel TGE, Maciej Olejniczak, Dyrektor Biura Projektów Międzynarodowych.

_____________________________________________________________________________

Towarzystwo Obrotu Energią i Towarowa Giełda Energii w dn. 8 marca 2017 r. wspólnie zorganizowali debatę nt. Uwarunkowań dyrektywy MiFID II i jej wpływu na rynki towarowo-finansowe w Polsce.

Najważniejsze wnioski z dyskusji:

 1. Implementacja MiFID II do polskiego porządku prawnego do 3 lipca 2017 r. W przypadku opóźnienia legislacyjne zabezpieczenie możliwości prowadzenia przez giełdę towarową „linii biznesowej” odpowiadającej OTF pod nadzorem KNF.
 2. Wprowadzenie OTF do polskiego porządku prawnego - możliwość prowadzenia OTF przez spółkę prowadzącą giełdę towarową. 
 3. Przekształcenie Rynku Terminowego Towarowego TGE w OTF - możliwość przeniesienia transakcji zawartych na RTT TGE przed dniem 3 stycznia 2018 r. z terminem wykonania po 3 stycznia 2018 r. na zorganizowaną platformę obrotu (OTF).
 4. Możliwość rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na OTF przez Giełdową Izbę Rozrachunkową.
 5. Wprowadzenie przepisów przejściowych gwarantujących rozliczenie transakcji z RTT TGE zawartych przed dniem 3 stycznia 2018 r. z terminem wykonania po 3 stycznia 2018 r. na zasadach obowiązujących w momencie zawarcia transakcji / przez Giełdową Izbę Rozrachunkową. Zaliczenie na poczet wykonania obliga na energię elektryczną i gaz transakcji zawartych na RTT TGE przed dniem 3 stycznia 2018 r. z terminem wykonania po 3 stycznia 2018 r.
 6. Rozszerzenie katalogu platform obrotu dla obliga na gaz i energię elektryczną, aby możliwa była jego realizacja przez wszystkie instrumenty z fizyczną dostawą dostępne na TGE, tj. rynek spot na giełdzie towarowej, OTF i Rynek Instrumentów Finansowych.
 7. Podejmowanie działań w celu utrzymania i rozwoju płynności, transparentności oraz cenotwórczej roli TGE na rynkach energii elektrycznej i gazu.
 8. Udział uczestników rynku w procesie wypracowania regulacji prawnych – implementacji MiFID II.
 9. Współpraca KNF i URE szczególnie w zakresie ustalania limitów pozycji na rynku terminowym energii elektrycznej i gazu.
 10. Określenie zasad stosowania tzw. wyłączenia dla działalności dodatkowej, odpowiadające specyfice funkcjonowania rynków energetycznych, a w szczególności: terminów złożenia wniosku, dokładnego określenia zakresu pojęcia „zlecenie klienta” oraz jednoznacznego potwierdzenia statusu transakcji zawartych przed 3 stycznia 2018 r. na potrzeby kalkulacji testów - działalności transakcyjnej i głównej.

Prezentacje:

 1. Prezentacja TGE MIFID2
 2. Prezentacja TOE MIFID2

_____________________________________________________________________________

Posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej oraz Komitetu Rynku Gazu

W dniu 25 stycznia 2017 r., w siedzibie GPW, w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej oraz Komitetu Rynku Gazu, działających przy Towarowej Giełdzie Energii S.A.
W skład Komitetów wchodzą Członkowie Giełdy, w rozumieniu Regulaminu Obrotu Rynku Towarów Giełdowych TGE i Regulaminu Obrotu Instrumentów Finansowych TGE, Towarowa Giełda Energii S.A. oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Do zadań Komitetów należy wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków dotyczących założeń rozwojów rynków towarów giełdowych będących przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zaprezentowanymi podczas posiedzenia:

1.    Wdrożenie nowych Systemów Notujących na TGE
2.    Komunikacja pomiędzy systemami notującymi a systemem rozliczeniowym
X-Stream Clearing

3.    Harmonogram sesji i notowane instrumenty po wprowadzeniu systemu
X-StreamTrading oraz SapriTrading

4.    Wdrożenie nowych systemów notujących – dostęp dla Członków Giełdy
5.    Stosowane kursy wymiany walut w modelu PCR
6.    SAPRI TRADE – zasady składania zleceń i odbioru wyników fixingu
7.    Zmiany w systemie zabezpieczeń dla RDN po wdrożeniu systemów notujących
8.    Wpływ MIFID 2 na rynki prowadzone przez TGE
9.    Standardy instrumentów z fizyczną dostawą na RIF
10.   RRM TGE – Podsumowanie

Wpływ MiFID II na rynki prowadzone przez TGE

W środę, 21 grudnia br., w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych odbyło się seminarium „Wpływ MiFID II na rynki prowadzone przez TGE”.
W spotkaniu uczestniczyli Przedstawiciele Członków Towarowej Giełdy Towarowej i Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych oraz zaproszeni goście.

Program spotkania:

•    Wpływ MiFID II na rynki prowadzone przez TGE
Olga Dzilińska–Pietrzak, TGE

•    Rozliczanie transakcji w reżimie MiFID II
Łukasz Goliszewski, IRGiT

•    Zmiany dla Członków Giełdy wynikające z MAR
Agnieszka Gontarek, BondSpot

FORUM OBROTU 2016

W dniach 20-22 czerwca 2016 r. w Janowie Podlaskim odbyła się IX edycja Forum Obrotu. W gronie Prelegentów znaleźli się nie tylko Przedstawiciele TGE i IRGiT, ale także Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, PGNiG Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., OGP Gaz – System S.A., Deloitte oraz InfoEngine S.A. Podczas tegorocznej konferencji miało miejsce wyjątkowe wydarzenie - uhonorowanie najaktywniejszych spółek i maklerów działających na rynkach prowadzonych przez TGE. Zostały wręczone statuetki TGE „Platynowe Megawaty 2015” oraz statuetki IRGiT „Rozrachunki 2015” i „Złote Obroty 2015”.


Laureaci Platynowych Megawatów w kategorii Rynek energii elektrycznej:

•  TAURON Polska Energia S.A.- za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej wśród przedsiębiorstw energetycznych w roku 2015
•   PGE Dom Maklerski S.A. - za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej wśród domów maklerskich w roku 2015

Laureaci Platynowych Megawatów w kategorii Rynek gazu ziemnego:

•  PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - za największa aktywność na rynkach gazu wśród przedsiębiorstw energetycznych w roku 2015
•   Dom Maklerski BOŚ S.A. - za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w roku 2015
•   Dom Maklerski Noble Securities S.A. – za największą aktywność na rynku spot gazu ziemnego wśród domów maklerskich w roku 2015

Laureaci Platynowych Megawatów w kategorii Rynek Praw Majątkowych:

•  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - za największa aktywność na Rynku Praw Majątkowych wśród przedsiębiorstw energetycznych w roku 2015 jest
•   PGE Dom Maklerski S.A. - za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych wśród domów maklerskich w roku 2015

Laureat Platynowego Megawata w kategorii Obrót Międzynarodowy:

•    Vattenfall Energy Trading GmbH - największa aktywność w obrocie międzynarodowym w roku 2015

Laureaci Platynowych Megawatów w kategorii Makler Roku:

•  Sebastian Jabłoński (Vattenfall Energy Trading GmbH) – za najwyższy poziom realizacji zleceń na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego w roku 2015
•  Piotr Trendowski (PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.) - za najwyższy poziom realizacji zleceń na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu w roku 2015
•  Katarzyna Matuszewska (Noble Securities S.A.) - za najwyższy poziom realizacji zleceń na sesjach Rynku Praw Majątkowych w roku 2015
•  Jakub Kułaj (PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o) - za najwyższy poziom realizacji zleceń na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na gaz w roku 2015
•  Paweł Stefański (GDF SUEZ Trading SAS, obecnie ENGIE Global Markets) – za najwyższy poziom realizacji zleceń na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na energię elektryczną w roku 2015

Prezentacje Prelegentów IX Forum Obrotu:

1.    Marek Szałas - Biuro Rejestrów TGE
2.    Jarosław Ziębiec - RIF – plany rozwoju
3.    Jarosław Zębiec - Wpływ MIFID2 na rozwój TGE
4.    Arkadiusz Domińczak- Dyrektywa MIFID II w kontekście działalności IRGIT SA
5.    Piotr Listwoń - System rozliczeń i rozrachunku dla waluty EURO
6.    Małgorzata Słomko - Aukcje pierwotne na CO2
7.    Monika Kurpiewska - Aukcje pierwotne na uprawnienia do emisji CO2
8.    Sylwester Biało - Rynek uprawnień do Emisji na TGE – zmiany w zakresie waluty, jednostki notowania oraz    harmonogramu notowań
9.    Agnieszka Wesołowska - Omówienie zagadnień podatkowych związanych z notowanymi na TGE i rozliczanymi przez IRGIT instrumentami
10.    Marcin Sienkiewicz  - Hub gazowy w Polsce
11.    Jacek Brandt - Integracja europejskiego rynku energii
12.    Sylwester Biało - Intraday na połączeniu LiPol
13.    Leszek Prachniak - Wejście TGE do PCR
14.    Artur Wrotek - Projekt wdrożenia nowych systemów notujących na TGE
15.    Piotr Oryński - SAPRI TRADE składanie zleceń
16.    Adam Simonowicz - InfoEngine jako Zorganizowana Platforma Obrotu OTF
17.    Jan Noworyta, Piotr Skoczylas - RRM i strona internetowa


Fotorelacja:

 

 

 

Trzecie Posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej

W dniu 6 kwietnia 2016 r., w siedzibie GPW w Warszawie odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej, działającego przy Towarowej Giełdzie Energii S.A.

W skład Komitetu wchodzą Członkowie Giełdy, w rozumieniu Regulaminu Obrotu Rynku Towarów Giełdowych TGE i Regulaminu Obrotu Instrumentów Finansowych TGE, Towarowa Giełda Energii S.A. oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Do zadań Komitetu należy wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków dotyczących założeń rozwojów rynków towarów giełdowych będących przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zaprezentowanymi podczas posiedzenia:


1. TGE na rynkach - osiągnięcia i działania biznesowe
2. Nowe Systemy Notujące na TGE
3. Projekty integracji europejskiego rynku energii
4. Rynek CO 2  - aukcje pierwotne
5. Aukcje pierwotne na uprawnienia do emisji CO2
6. Kontrakty futures na indeks CO2PL
7. Rynek uprawnień do Emisji na TGE – zmiana harmonogramu notowań
8. Zmiana harmonogram procesu Market Coupling
9. Instrumenty terminowe na OZE
10. Rejestr Świadectw Pochodzenia
11. System RRM TGE - Raportowanie danych giełdowych - Raportowanie transakcji OTC
12. Szkolenia dla Maklerów Giełdowych

Drugie Posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej

W dniu 27 października 2015 r., w Sali Catalyst GPW w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej, który działa przy Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Komitet Rynku Energii Elektrycznej ma za zadanie konsultowanie opinii i stanowisk oraz przedstawianie wniosków, dotyczących założeń rozwoju rynków towarów giełdowych, w szczególności energii elektrycznej. Celem działania Komitetu jest wspieranie rozwoju transparentnego i konkurencyjnego rynku prowadzonego przez TGE.

Informujemy, że zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu Komitetów Konsultacyjnych, które dają możliwość wyboru Wiceprzewodniczącego z grona Reprezentantów zgłoszonych przez Członków Giełdy. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://tge.pl/pl/16/rynek-towarowy.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zaprezentowanymi podczas posiedzenia:

 1. Uruchomienie Rynku Instrumentów Finansowych
 2. Deregulacja zawodu Maklera Giełd Towarowych
 3. Połączenie LitPol
 4. Nowy instrument na rynku gazu dot. SGT
 5. Nowe Systemy Notujące na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
 6. Forward na OZE
 7. Raportowanie RRM
 8. Nowa rzeczywistość – ustawa OZE. Rejestry TGE
 9. Zmiana struktury opłat na TGE

______________________________________________________________________________

15.09.2015 TGE edukuje rynek: podsumowanie seminarium pt. Kontrakty futures na energię elektryczną 

Informacja prasowa

W piątek, 11 września br. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych odbyło się seminarium pt. Kontrakty futures na energię elektryczną, organizowane wspólnie przez Towarową Giełdę Energii (TGE), Fundację GPW oraz firmę Thomson Reuters, pod patronatem medialnym Gazety Giełdy Parkiet. Celem spotkania było opowiedzenie krok po kroku jak zostać członkiem rynku, wyjaśnenie korzyści, jakie wiążą się z handlem na RIF oraz zaprezentowanie pozytywnego wpływu nowego rynku TGE na sektor energii w Polsce.

Wzrost obrotów na parkietach TGE pozycjonuje nas, jako jedną z najszybciej rosnących i najdynamiczniej rozwijających się giełd w Europie. Dlatego jesteśmy przekonani, że nadszedł najlepszy moment, by uzupełnić naszą ofertę także o instrumenty finansowe. Start Rynku Instrumentów Finansowych to ważny moment w historii działalności TGE. Wierzymy, że RIF zwiększy atrakcyjność polskiego rynku oraz zapewni nowe możliwości dla jego uczestników. Cieszymy się, że możemy zaoferować im to, co odpowiada im potrzebom – dzisiejsza oferta RIF została skonstruowana w oparciu o wyniki ankiety, w której Członkowie Giełdy wyraźnie określili swoje oczekiwania wobec nowego rynku – odnośnie jego budowy i zasad funkcjonowania. Gotowa propozycja była konsultowana z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. Co więcej, to uczestnicy rynku energii zdecydowali o powstaniu bazowego indeksu TGe24“ – tymi słowami przywitał przeszło stu uczestników spotkania Michał Tryuk, Wiceprezes Zarządu TGE.

Edukacja RIF

W oczekiwaniu na zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Warunków obrotu dla kontraktów terminowych, które będzie oznaczać dopuszczenie kontraktów futures do publicznego obrotu, spółka stawia na edukację rynku. Obecnie, przez cały wrzesień, odbywają się szkolenia i egzaminy dla maklerów giełdowych na Rynku Instrumentów Finansowych, które organizowane są i prowadzone wspólnie ze Związkiem Maklerów i Doradców. 

Seminarium dotyczące kontraktów terminowych to kolejny pomysł TGE na to, by w przystępnej formie zaprezentować zainteresowanym podmiotom zagadnienia, takie jak standardy kontraktu czy zasady obrotu. Celem spotkania było opowiedzenie krok po roku, jak zostać członkiem rynku, wyjaśnenie korzyści, jakie wiążą sięz handlem na RIF oraz zaprezentowanie pozytywnego wpływu nowego rynku TGE na sektor energii w Polsce. 

Poza przedstawicielami Giełdy, do spotkania w roli prelegentów dołączyli także eksperci spoza TGE. Dzięki nim, uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o czynnikach kształtujących ceny energii w Polsce, roli domów maklerskich na RIF, a także trendach w sektorze energetycznym w Polsce i Europie oraz monitorowaniu i analizie danych rynkowych. Tajniki kontraktów terminowych zostały słuchaczom przekazane w prezentacjach:

Firmy zainteresowane uczestnictwem w RIF zachęcamy do składania wniosków, dostępnych na stronie: http://www.tge.pl/pl/493/czlonkostwo-w-rif.

Broszura Rif >>pobierz

______________________________________________________________________________

FORUM OBROTU 2015, 8-10 czerwiec 2015 r.

W dniach 8-10 czerwca 2015 r. w Lidzbarku Warmińskim odbyło się Forum Obrotu 2015. To już VIII edycja konferencji, organizowanej przez Towarową Giełdę Energii S.A. oraz Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A., podczas której spotkali się Członkowie Giełdy, przedstawiciele rynków energii,  gazu oraz praw majątkowych. Tegoroczne spotkanie, ze względu na swoją tematykę, miało szczególny charakter, ponieważ TGE zamierza uruchomić rynek instrumentów finansowych oraz rozpoczyna przygotowania do włączenia się w struktury wewnętrznego rynku energii w Europie. Ze względu na szeroki zakres merytoryczny konferencji Forum Obrotu 2015 zgromadziło rekordową liczbę uczestników. Wśród Prelegentów znaleźli się Przedstawiciele: OGP Gaz – System S.A., Domu Maklerskiego Consus S.A.,  PKP Energetyka S.A., WSE InfoEngine, IRGIT S.A. oraz oczywiście TGE.

Prezentacje Prelegentów VIII Forum Obrotu:


Galeria zdjęć

______________________________________________________________________________

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej

W dniu 16 marca 2015 r., w Sali Notowań GPW w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej, który działa przy Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Komitet ma za zadanie konsultowanie opinii i stanowisk oraz przedstawianie wniosków, dotyczących założeń rozwoju rynków towarów giełdowych, w szczególności energii elektrycznej. Celem działania Komitetu jest wspieranie rozwoju transparentnego i konkurencyjnego rynku prowadzonego przez TGE. W pracach komitetu uczestniczą przedstawiciele Członków Giełdy a także przedstawiciele TGE i IRGiT.

Założenia i zasady funkcjonowania Komitetu Rynku Energii Elektrycznej zostały określne w Regulaminie Komitetów Konsultacyjnych przy Towarowej Giełdzie Energii S.A. Regulamin dostępny jest pod adesem: http://www.tge.pl/pl/15/regulacje

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zaprezentowanymi podczas pierwszego posiedzenia:
1. Rynek Instrumentów Finansowych
2. Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF
3. Nowy system notujący na TGE
4. Instrumenty terminowe na OZE
5. System zabezpieczeń i rozliczeń dla Rynku Terminowego Praw Majątkowych
6. Nowy instrument typu weekend na RDN
7. TGE RRM – aktualny stan realizacji projektu
8. Bezpieczeństwo obrotu – wykonywanie obowiązku informacyjnego przez Członków Giełdy
9. Rynek Międzynarodowy – aktualny stan prac
10. Składanie kontr-zlecenia z poziomu głębokości rynku

______________________________________________________________________________

Raportowanie danych transakcyjnych w świetle Rozporządzenia REMIT

Informujemy, że 18 grudnia br. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE Rozporządzenie wykonawcze do REMIT. Rozporządzenie wejdzie w życie po 20 dniach od publikacji. Oznacza to, że raportowanie kontraktów giełdowych do ACER rozpocznie się 7 października 2015 r., a raportowanie kontraktów pozagiełdowych rozpocznie się 7 kwietnia 2016 r. Jednocześnie, najpóźniej 17 marca 2015 r. powinna rozpocząć się rejestracja uczestników rynku energii w systemie CEREMP za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki. Intencją Towarowej Giełdy Energii jest rejestracja w ACER jako RRM i wykonywanie w imieniu Członków Giełdy obowiązków raportowania (zarówno transakcji i zleceń giełdowych jak i OTC, a także wsparcie w zakresie backloadingu).
W dniach 5 i 6 luty 2015 roku odbyły się spotkania warsztatowe z Członkami Giełdy oraz Domami Maklerskimi, których celem było podniesienie poziomu wiedzy uczestników rynku na temat obowiązków w zakresie raportowania REMIT oraz skonsultowanie rozwiązań przygotowanych przez TGE. W spotkaniu wzięli również przedstawiciele URE.

Prezentacja

 ______________________________________________________________________________

Posiedzenie Komitetu Rynku Gazu na Towarowej Giełdzie Energii

W dniu 8 grudnia 2014 r. w siedzibie Towarowej Giełdy Energii odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Rynku Gazu. Komitet jest organem doradczym w zakresie rozwoju giełdowego obrotu gazem na TGE, a w jego pracach regularnie uczestniczy ponad 20 Członków- przedstawicieli Członków Giełdy, TGE oraz IRGiT.

Komitet jako ciało eksperckie prowadzi działalność edukacyjną współorganizując cykl Warsztatów dla Uczestników Rynku Gazu, wyjaśniających szczegółowe zagadnienia związane z obrotem gazem ziemnym w Polsce. Poprzez Komitet Uczestnicy giełdowego rynku gazu mogą prezentować opinie przed URE, MG czy KE. Pracami Komitetu kieruje Beata Wittmann - Przewodnicząca Komitetu oraz Dyrektor Biura Paliw Płynnych i Gazu w Towarowej Giełdzie Energii S.A.   

W posiedzeniu Komitetu wzięli udział specjalnie zaproszeni goście: Katarzyna Szwarc, Dyrektor Biura Compliance w TGE S.A., Hubert Kabulski, Kierownik Działu Relacji z Klientami GAZ-SYSTEM S.A., Paweł Słomiński, Główny Specjalista ds. bilansowania, Departament Usług Dystrybucyjnych i Obsługi Klienta, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. oraz Marek Kossowski przedstawiciel Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Katarzyna Szwarc, Dyrektor Biura Compliance w TGE S.A. przedstawiła obowiązki uczestników rynku gazu nałożone przez Rozporządzenie o integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) - w zakresie raportowania transakcji na produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym.

Hubert Kabulski, Kierownik Działu Relacji z Klientami GAZ-SYSTEM S.A. przybliżył praktyczne zasady funkcjonowania nowej platformy GAZ-SYSTEM Aukcje, która wprowadziła możliwość nabywania przepustowości na punktach międzysystemowych w systemie aukcyjnym.

Paweł Słomiński, Główny Specjalista ds. bilansowania, Departament Usług Dystrybucyjnych i Obsługi Klienta, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. omówił istotne zmiany w obszarze dystrybucji gazu ziemnego, wynikające z wejścia w życie Rozporządzenia KE nr 312/2014 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (NC BAL).

Marek Kossowski przybliżył w swoim wystąpieniu działalność Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz zaprosił uczestników KRG na spotkanie Zespołu ds. Analiz Rynku Gazu powołanego przy IGG, które będzie miało miejsce 12 stycznia 2015 roku w siedzibie IGG.

Dyskusję podsumowującą prowadzili przedstawiciele TGE: Leszek Prachniak i Beata Wittmann. Wraz z uczestnikami spotkania oceniali funkcjonowanie rynków gazu TGE oraz konsultowali możliwości jeszcze lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku, m. in. poprzez  wydłużenie harmonogramu notowań na RDNiBg jak również wprowadzenie nowego rynku „po dostawie”.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zaprezentowanymi podczas posiedzenia:

 1. Raportowanie danych transakcyjnych w świetle REMIT
 2. Aukcje przepustowości na platformie GAZ-SYSTEM Aukcje
 3. Wdrożenie Kodeksu Bilansowania - szanse i wyzwania dla rynku gazu w obszarze dystrybucji

 ______________________________________________________________________________

TGE Partnerem Głównym Polskiego Kongresu Gospodarczego
Nauka dla biznesu, biznes dla nauki - 22-23 października br.

Nauka dla biznesu, biznes dla nauki – to hasło przewodnie drugiej edycji Polskiego Kongresu Gospodarczego. Wydarzenie, organizowane przez Pracodawców RP, odbędzie się w dniach 22-23 października br. w salach Biznes Klubu Stadionu Narodowego w Warszawie.   

Podczas kongresu zostanie przeprowadzona dyskusja nad propozycjami rozwiązań legislacyjnych, organizacyjnych i finansowych, które mogłyby ułatwić kontakty między przedsiębiorcami a przedstawicielami nauki i wykreować mechanizmy efektywnej współpracy.

Gośćmi Wydarzenia będą m.in. Prezydent RP Bronisław Komorowski, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof J. Kurzydłowski, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Maciej Żylicz, a także rektorzy i profesorowie wyższych uczelni oraz prezesi największych polskich firm.

Towarową Giełdę Energii będzie reprezentował Prezes Ireneusz Łazor w dniu 22 października br. (13:45-15:00), podczas sesji: Badania naukowe dla gospodarki – potencjał, finansowanie, rezultaty.

 ______________________________________________________________________________

Towarowa Giełda Energii S.A. we współpracy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. i Urzędem Regulacji Energetyki oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 16 października 2014 r. przeprowadziła warsztaty dla Uczestników Rynku Gazu. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób, m. in. przedstawiciele operatorów systemów gazowych, spółek obrotu, największych odbiorców gazu  oraz Urzędu Regulacji Energetyki i Komisji Nadzoru Finansowego.

Warsztaty prowadziła Beata Wittmann, Dyrektor Biura Paliw Płynnych i Gazu w Towarowej Giełdzie Energii S.A. Prelegentami byli (wg kolejności wystąpień):

 • Krzysztof Kołton, Kierownik Biura Usług Dystrybucyjnych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
 • Krzysztof Kostrubiec, Kierownik Biura Bilansowania Handlowego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
 • Paweł Słomiński, Główny Specjalista ds. bilansowania, Departament Usług Dystrybucyjnych i Obsługi Klienta, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
 • Jacek Dobracki, Starszy Specjalista, Departament Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych, Urząd Regulacji Energetyki
 • Aldona Kaźmierska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Urząd Regulacji Energetyki.


Podczas warsztatów przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. omówili zagadnienia związane ze świadczeniem usługi dystrybucji paliw gazowych, a także praktyczne aspekty bilansowania systemu dystrybucyjnego. W drugiej części spotkania przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki przybliżyli metodologię kształtowania taryf dla paliw gazowych oraz przebieg postępowania administracyjnego w sprawie ich zatwierdzania. Zaprezentowali również wyzwania i perspektywy dalszej liberalizacji rynku gazu w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami warsztatowymi oraz galerią zdjęć ze spotkania:

 1. Umowa dystrybucji gazu według Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
 2. Bilansowanie sieci dystrybucyjnej w zakresie punktów poboru typu WR 
 3. Bilansowanie sieci dystrybucyjnej w zakresie pozostałych punktów poboru 
 4. Metodologia kształtowania taryf dla paliw gazowych i przebieg procesu ich zatwierdzania 
 5. Liberalizacja rynku gazu w Polsce - stan obecny i perspektywy 
 6. Materiały dodatkowe: Prezentacja TGE – Rola Towarowej Giełdy Energii w procesie liberalizacji rynku gazu w Polsce – korzyści dla uczestników i możliwości handlu

 

Galeria zdjęć

______________________________________________________________________________

W dniu 15 października br. odbyło się szkolenie "OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RYNKU ENERGII W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA REMIT"

Prezentacje (pdf)

 • Pojęcie informacji wewnętrznej i zapobieganie manipulacji na hurtowym rynku energii (Piotr Krawczak, Dyrektor Biura Nadzoru Rynku TGE S.A.)
 • Raportowanie danych transakcyjnych    (Katarzyna Szwarc, Dyrektor Biura Compliance TGE S.A. )
 • Giełdowa Platforma Informacyjna TGE S.A. (Jan Krzysztof Noworyta, Dyrektor Biura GPI/REMIT TGE S.A.)

______________________________________________________________________________

TGE Partnerem XI Kongresu Nowego Przemysłu
Energetyka – Gaz – Paliwa

W dniach 13-14 października w hotelu Sheraton w Warszawie odbył się XI Kongres Nowego Przemysłu. Partnerem tegorocznej edycji była Towarowa Giełda Energii S.A.

Kongres Nowego Przemysłu to coroczne spotkanie najważniejszych osób polskiej i europejskiej gospodarki – przedstawicieli największych przedsiębiorstw, rządu, parlamentu, administracji publicznej oraz mediów. Na tegoroczny Kongres złożyło się dwanaście paneli dyskusyjnych i uroczysta Gala, podczas których wręczone zostały wyróżnienia „Nowy Impuls 2014”.

Kolegium redakcyjne miesięcznika gospodarczego Nowy Przemysł postanowiło przyznać 10 Nowych Impulsów. Otrzymali je:

 • Dalkia Polska,
 • Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej,
 • Apator SA,
 • Polenergia SA,
 • PGE Polska Grupa Energetyczna SA,
 • Tauron Polska Energia SA,
 • Duon SA,
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA,
 • Ministerstwo Gospodarki RP i Ministerstwo Skarbu Państwa RP,
 • Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były jego przewodniczący, b. premier rządu RP.

W panelu inauguracyjnym, moderowanym przez Wojciecha Kuśpika – Prezesa PTWP, udział wzieli: Marek Woszczyk – Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Jerzy Buzek – były Premier RP (1997-2001) i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009-2012), obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego oraz przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE),  Włodzimierz Karpiński, Marcin Korolec, Ireneusz Łazor, Henryk Majchrzak, Paweł Olechnowicz i Janusz Piechociński.


______________________________________________________________________________

Towarowa Giełda Energii współorganizatorem panelu dyskusyjnego podczas XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój

Wspólny rynek energii elektrycznej i gazu: rola krajów z Grupy Wyszehradzkiej - remedium na kryzys ukraiński

 • Jakie mamy perspektywy stworzenia i wykorzystania potencjału regionu Grupy Wyszehradzkiej do budowy wspólnego, bezpiecznego energetycznie regionu?
 • Jakimi środkami realizować pogłębioną integrację?
 • Jaką mapę drogową należy przyjąć, by zapewnić państwom z naszego regionu dostęp do surowców i akceptowalną ich cenę?

Na te pytania będą próbowali odpowiedzieć uczestnicy panelu dyskusyjnego, współorganizowanego przez Towarową Giełdę Energii podczas XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój.

Debata odbędzie się podczas XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój, we wtorek, 2 września br. o godz. 17.10 w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego. Tematem przewodnim spotkania będzie Wspólny rynek energii elektrycznej i gazu: rola krajów z Grupy Wyszehradzkiej - remedium na kryzys ukraiński.

Udział w dyskusji potwierdzili:

 • MACIEJ BANDO – Prezes Zarządu, Urząd Regulacji Energetyki
 • JAN CHADAM – Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.
 • KÁROLY MÁTRAI, Prezes Zarządu, KELER CCP Ltd., Węgry
 • BOHDAN SOKOLOVSKIY - Szef Programów Międzynarodowych “Borysfen Intel”,

Niezależne Centrum Analityczne Badań Geopolitycznych, Ukraina

 • MAREK WOSZCZYK – Prezes Zarządu, PGE S.A.
 • MARIUSZ ZAWISZA – Prezes Zarządu, PGNiG S.A.
 • IVOR ŽUPANIĆ – Prezes Zarządu, HROTE, Chorwacja


Panel moderował  IRENEUSZ ŁAZOR, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

Przed debatą został zaprezentowany raport Ośrodka Studiów Wschodnichpt. „Środkowoeuropejski rynek gazu - miraż czy bliska rzeczywistość?”, który przedstawi TOMASZ DĄBOROWSKI, ekspert OSW.

___________________________________________________________________________________________

W dniu 16 lipca b.r. GAZ-SYSTEM S.A. oraz Towarowa Giełda Energii S.A. współorganizowali warsztaty dla Uczestników Rynku Gazu. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 Uczestników Rynku Gazu, m. in. przedstawiciele operatorów systemowych, spółek obrotu oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

Na warsztatach poruszane były następujące tematy: nowe produkty na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii, zasady określania ilości energii w sieci przesyłowej oraz model transportu gazu według Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Uczestnicy Warsztatów mieli również okazję wziąć udział w praktycznych ćwiczeniach składania nominacji i renominacji do Operatora Systemu Przesyłowego.

Organizatorzy Warsztatów zapraszają wszystkich zainteresowanych do wypełnienia ankiety, która posłuży do przygotowania cyklu warsztatów poświęconych rynkowi gazu w Polsce.     

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami warsztatowymi oraz galerią zdjęć ze spotkania:

 1. Prezentacja nowych produktów na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii
 2. Zasady określania ilości energii w sieci przesyłowej
 3. Model transportu gazu według Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej


Pan Leszek Prachniak, Dyrektor Pionu Operacji Giełdowych TGE S.A. prezentuje nowe produkty na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii

Prelegenci warsztatów (od lewej): Bartłomiej Szczepaniak, Kierownik Działu Pomiarów
GAZ-SYSTEM S.A., Beata Wittmann, Dyrektor Biura Paliw Płynnych i Gazu TGE S.A. oraz Stanisław Brzęczkowski, Główny Specjalista w Pionie Krajowa Dyspozycja Gazu GAZ-SYSTEM S.A.

 _____________________________________________________________

 

9-11 czerwiec 2014, FORUM OBROTU 2014

T

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies