Kurs na maklera giełd towarowych Drukuj +

 W związku z organizacją 28 października 2012 r. przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego egzaminu dla kandydatów na maklera giełd towarowych, TGE SA wraz ze Związkiem Maklerów i Doradców organizuje w dniach 28-30 września 2012r. kurs przygotowujący do tego egzaminu.
Cel kursu
Kurs umożliwia zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy, którą musi posiadać kandydat do zdania egzaminu na maklera giełd towarowych. Koszt uczestnictwa 1 750 zł/osobę* (brutto)
* W przypadku zgłoszenia przez firmę trzech lub więcej osób koszt uczestnictwa wyniesie 1600 zł/osobę (prosimy o zmianę w formularzu zgłoszeniowym kwoty 1750 zł na 1600 zł)
Cena kursu obejmuje:

1. Materiały edukacyjne:

  • komplet aktów prawnych, zgodnie z aktualnym wykazem obowiązującym na egzaminie,
  • kodeks cywilny oraz kodeks spółek handlowych w postaci książkowej,
  • skrypty do zajęć przygotowane przez wykładowców,
  • materiały i pomoce do ćwiczeń,
  • książkę: K. Jajuga, T. Jajuga, "Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria   finansowa",PWN 2005 (najistotniejsza pozycja na liście lektur zalecanych do egzaminu).

2. Obiady w dniach trwania kursu Koszt uczestnictwa NIE obejmuje noclegu.
Jak i przez kogo prowadzone będą zajęcia?
Zajęcia w ramach kursu prowadzone będą przez doświadczonych pracowników instytucji związanych z rynkiem kapitałowym i towarowym. Wśród wykładowców będą również osoby, które uczestniczyły w pracach przy redagowaniu ustaw regulujących rynek kapitałowy i towarowy.

Zajęcia z zakresu matematyki finansowej oraz instrumentów pochodnych będą prowadzone przez praktyków rynku kapitałowego. Podczas zajęć tych prezentowane będą najpierw odpowiednie zagadnienia, a następnie każde zagadnienie obowiązujące na egzaminie ilustrowane będzie odpowiednimi zadaniami (przede wszystkim z poprzednich egzaminów maklerskich). Uczestnicy będą się uczyć rozwiązywania zadań podczas zajęć.

Zajęcia w ramach bloku prawnego prowadzone będą przez osoby, którą biorą/brały aktywny udział w tworzeniu regulacji prawnych. Dzięki temu będziemy się starać zwrócić uwagę na najistotniejsze zagadnienia z punku widzenia zakresu tematycznego egzaminu.
Czas trwania kursu: Trzy dni od 28.09 (piątek) do 30.09 (niedziela)

Miejsce : Warszawskie Centrum Konferencyjne ALFA, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Program Karta zgłoszenia*

* Prosimy o przesyłanie karty zgłoszenia do dnia 24 września pod numer faxu: 022 341 99 20 lub mailem na adres: dcg@tge.pl

Dodatkowych informacji o kursie można uzyskać pod numerem telefonu: 022 341 99 31

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies