Komunikaty Operacyjne (KO)

Wyniki sesji

Informacje

16-02-17 Zmiany w Regulaminie RŚP

Uprzejmie informujemy, że w Zarząd TGE podjął decyzję o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie RŚP.
Modyfikacja Regulaminu związana jest z wejściem w życie 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831, z późn. zm.).

więcej

08-02-17 Komunikat ws. otwarcia aukcji kupna nr 1/RTT-A/2017

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 10.02.2017 r. zostanie przeprowadzona aukcja kupna nr 1/RTT-A/2017, której przedmiotem będzie energia elektryczna w dostawie pasmowej, tzn. o równej mocy w każdej godzinie doby w okresie od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. (Instrument BASE-A_Y-18)* o mocy 20 MW.

więcej

06-02-17 Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w styczniu 2017 r.

•    Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w styczniu 2017 roku wyniósł 13 158 393 MWh, wzrastając łącznie na rynkach spot i terminowym o 3,2 proc. m/m oraz 41,1 proc. r/r.
•    W pierwszym miesiącu 2017 roku giełda odnotowała niższe obroty energią elektryczną – o 14,4 proc. w skali miesięcznej oraz 35,9 proc. w porównaniu do zeszłego roku.

więcej

05-02-17 Nowe dokumenty dostępne na stronie

W dniu dzisiejszym opublikowane zostały zmodyfikowany słownik pojęć rynku europejskiego oraz zestawienie dokumentów prawnych UE opracowane na podstawie publikacji EUR-Lex na dzień 21.12.2016.

więcej

20-01-17 3000 członków Rejestru Świadectw Pochodzenia TGE

•    Rejestrowi Świadectw Pochodzenia TGE zaufało już 3000 firm. Wśród nich znajdują się największe spółki energetyczne, przemysłowi odbiorcy energii, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządowe, właściciele małych instalacji OZE oraz prosumenci.
•    Dynamice rozwoju członkostwa RŚP towarzyszą rosnące wolumeny energii. 137 TWh energii ze źródeł odnawialnych, 218 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji oraz 694 tysiące toe z efektywności energetycznej – to bilans energetyczny przeszło jedenastoletniej działalności Rejestru Świadectw Pochodzenia TGE.

więcej

04-01-17 Najlepszy rok dla TGE na rynku gazu ziemnego

Podsumowanie roku 2016 na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego i praw majątkowych TGE

•    Wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w 2016 roku 114 468 886 MWh, co stanowi najlepszy wynik roczny w historii Towarowej Giełdy Energii. Przesądził o tym rekordowy wolumen na rynku spot, o wysokości 24 595 118 MWh.
•    Roczny wolumen obrotu na rynku spot energii elektrycznej osiągnął najwyższy poziom w historii i wyniósł 27 627 454 MWh, przewyższając o 9,9 proc. obroty z 2015 r.
•    Rekord odnotowano również na Rynku Praw Majątkowych, gdzie roczny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej (instrument PMEF) wyniósł 314 751 toe, wzrastając niemal czterokrotnie w skali roku.

więcej

22-12-16 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu TGE

W środę, 21 grudnia 2016 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) odwołała ze składu Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE) Izabelę Olszewską i powołała Michała Cieciórskiego.

Jednocześnie 21 grudnia br. Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii S.A. oddelegowała Pana Michała Cieciórskiego, Członka Rady Nadzorczej TGE, do pełnienia funkcji Członka Zarządu TGE na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies