Komunikaty Operacyjne (KO)

Informacje

22-03-19 Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych....

•    Pierwszy dzień wiosny zbiegł się ze świętem rynku giełdowego. 21 marca br. Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych uhonorowały branżę energetyczną.
•    Po raz dziewiąty Giełda wyróżniła najaktywniejsze podmioty oraz maklerów działających na parkiecie TGE, natomiast Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych wręczyła doroczne „Rozrachunki“.

więcej

20-03-19 Przerwa techniczna RŚP

Z powodu prac administracyjnych w dniu dzisiejszym (20.03.2019) w godzinach 15:40 – 18:00 dostęp do Rejestru Świadectw Pochodzenia będzie niemożliwy.
Z góry przepraszamy za związane z tym niedogodności.

15-03-19 Zmiana czasu zimowego na czas letni

W związku ze zmianą czasu zimowego na czas letni Towarowa Giełda Energii SA informuje:
•  na rynkach z dostawą energii elektrycznej zmiana czasu będzie w instrumentach z dostawą w dniu 31-03-2019 oraz w weekendzie 13-2019,
•  na rynkach z dostawą gazu zmiana czasu będzie w instrumentach z dostawą w dniu 30-03-2019 (tzn. z dostawą od 6:00 w dniu 30-03-2019 do 6:00 31-03-2019) oraz weekendzie 13-2019.

więcej

06-03-19 Podsumowanie działalności TGE w lutym 2019 r. Znaczny wzrost obrotów energią elektryczną

  • Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym br. 16 434 002 MWh i był o 78,6 proc. wyższy niż w lutym roku 2018.
  • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lutym br. wyniósł 6 470 135 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 31,0 proc.
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lutym br. 2 351 081 MWh, a więc o 32,4 proc. mniej niż w lutym roku ubiegłego.
  • W lutym br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 689 123 MWh, co stanowi 5-krotny wzrost r/r.
więcej

05-03-19 Rusza V edycja Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”

•    5 marca br. startuje piąta już edycja Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”, którego niezmiennym celem jest rozwijanie debaty publicznej na temat funkcjonowania rynków energii oraz wyróżnienie dziennikarzy konsekwentnie edukujących społeczeństwo w tym obszarze.
•    Patronat Honorowy nad Konkursem objęło Ministerstwo Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
•    Partnerami Konkursu zostały następujące instytucje: TAURON Polska Energia S.A. (Partner strategiczny), GAZ-SYSTEM S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A., Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

więcej

05-02-19 Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2019 r. Rekordowy wolumen obrotu na rynku spot energii elektrycznej

  • Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu br. 8 702 527 MWh i był o 20,1 proc. niższy niż w styczniu roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił spadek o 30,6 proc. r/r - przy wolumenie 5 783 802 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 13,9 proc. do najwyższego w historii TGE poziomu 2 918 725 MWh.
  • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w styczniu br. wyniósł 9 727 648 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 36,2 proc.
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w styczniu br. 3 136 149 MWh, a więc o 5,5 proc. więcej niż w styczniu roku ubiegłego.
  • W styczniu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 545 298 MWh, co stanowi 4-krotny wzrost r/r.
więcej

29-01-19 GK GPW rozpoczyna prace nad uruchomieniem rynku rolnego

  • GPW, TGE i IRGiT rozpoczynają prace nad projektem pt. „Platforma Żywnościowa”, którego celem jest uruchomienie elektronicznej platformy obrotu towarami rolnymi
  • „Platforma Żywnościowa” to pionierski projekt, ujęty w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies