Nowe indeksy dla zielonych certyfikatów Drukuj +

Towarowa Giełda Energii S.A. od 30 kwietnia br. rozpocznie publikację nowych indeksów dla zielonych certyfikatów na Rynku Praw Majątkowych. Do publikowanego indeksu z transakcji sesyjnych OZEX_A zostaną dodane: OZEX_A_TP z transakcji pozasesyjnych oraz OZEX_A_POLPX - uwzględniający obrót sesyjny i pozasesyjny.  Wszystkie dane będą dostępne na stronie www.tge.pl.

Transakcje na Rynku Praw Majątkowych  odbywają się codziennie od poniedziałku do czwartku - w poniedziałki i środy – pozasesyjne, we wtorki i czwartki –  sesyjne. Wszystkie indeksy będą publikowane we wtorki i czwartki.

    CZW. WT.
    18.10.2018 23.10.2018
OZEX_A PLN/MWh 140.01 139.92
  MWh 158 469.90 184 851.90
OZEX_A_TP PLN/MWh 103.25 103.40
  MWh 129 973.06 166 878.20
OZEX_A_POLPX PLN/MWh 123.44 122.59
  MWh 288 442.95 351 730.10

Indeksy (xls)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies