Nowe indeksy dla zielonych certyfikatów Drukuj +

Towarowa Giełda Energii S.A. od 30 kwietnia br. rozpocznie publikację nowych indeksów dla zielonych certyfikatów na Rynku Praw Majątkowych. Do publikowanego indeksu z transakcji sesyjnych OZEX_A zostaną dodane: OZEX_A_TP z transakcji pozasesyjnych oraz OZEX_A_POLPX - uwzględniający obrót sesyjny i pozasesyjny.  Wszystkie dane będą dostępne na stronie www.tge.pl.

Transakcje na Rynku Praw Majątkowych  odbywają się codziennie od poniedziałku do czwartku - w poniedziałki i środy – pozasesyjne, we wtorki i czwartki –  sesyjne. Wszystkie indeksy będą publikowane we wtorki i czwartki.

    CZW. WT.
    22.06.2017 27.06.2017
OZEX_A PLN/MWh 27.79 24.75
  MWh 134 806.01 149 105.55
OZEX_A_TP PLN/MWh 67.49 134.02
  MWh 253 454.83 152 419.16
OZEX_A_POLPX PLN/MWh 53.70 79.98
  MWh 388 260.84 301 524.71

Indeksy (xls)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies