Ceny okresowe (OZE) Drukuj +

Art. 47 Ustawy o odnawialnych źródłach energii

Towarowa Giełda Energii, wypełniając postanowienie zawarte w art. 47 ust. 3 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, publikuje średnie miesięczne i średnie roczne ceny określonych rodzajów praw majątkowych. Średnie te, zgodnie z treścią art. 47 Ustawy OZE, są średnimi ważonymi wolumenem transakcji sesyjnych zawartych na TGE.
Ceny dla danego miesięcznego okresu obowiązywania (ceny miesięczne) dotyczą transakcji sesyjnych zawartych w ciągu trzech poprzednich miesięcy kalendarzowych, natomiast ceny dla danego rocznego okresu obowiązywania (ceny roczne) dotyczą transakcji sesyjnych zawartych w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego.
Ceny miesięczne i ceny roczne publikowane są pierwszego dnia roboczego w danym okresie obowiązywania, nie później niż o godz. 18:00.

Okres obowiązywania Cena miesięczna PMOZE i PMOZE_A* (PLN/MWh)
Cena miesięczna PMBG** (PLN/MWh)
Cena miesięczna PMOZE-BIO*** (PLN/MWh)
lipiec 2017

27,70

- 389,14
sierpień 2017

29,12

- 356,05
wrzesień 2017

32,28

- 321,36
październik 2017

42,58

- 306,16
listopad 2017

45,56

- 310,42
grudzień 2017

46,12

- 313,60
styczeń 2018

43,47

- 315,57
luty 2018

44,61

- 317,58

 Dane archiwalne >>pobierz

___________________________________________________________________________

Okres obowiązywania Cena roczna PMOZE i PMOZE_A* (PLN/MWh)
Cena roczna PMBG** (PLN/MWh) Cena roczna PMOZE-BIO*** (PLN/MWh)
2016 123,60 - -
2017 73,63 - 295,52
2018 38,83 - 333,97

* - cena dla praw majątkowych określonych zgodnie z art. 47 ust. 8 punkt 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, "-" oznacza brak transakcji zawartych dla danego okresu obowiązywania        
** - cena dla praw majątkowych określonych zgodnie z art. 47 ust. 8 punkt 3 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, "-" oznacza brak transakcji zawartych dla danego okresu obowiązywania
*** - cena dla praw majątkowych określonych zgodnie z art. 47 ust. 8 punkt 1 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, "-" oznacza brak transakcji dla danego okresu obowiązywania

___________________________________________________________________________

Art. 39 Ustawy o odnawialnych źródłach energii

Towarowa Giełda Energii, wypełniając postanowienie zawarte w art. 39 ust. 2 punkt 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, publikuje średnie okresowe ceny instrumentów Rynku Praw Majątkowych. Średnie te są średnimi ważonymi wolumenem transakcji sesyjnych zawartych na TGE w danym roku lub miesiącu kalendarzowym, zgodnie z treścią art. 39.
Ceny miesięczne (roczne) publikowane są nie później niż pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca (roku) kalendarzowego o godz. 18:00.

>>pobierz

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies