Komunikaty Operacyjne (KO)

Wyniki sesji

Informacje

20-02-17 Zmiany w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 14 lutego 2017 na stronie tge.pl  dokumentu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw majątkowych do Świadectw efektywności energetycznej, zwracamy uwagę, że zmiany zawarte w tym dokumencie wchodzą w życie w dniu 23 lutego 2017r.
Zmiany dotyczą m. in.:

więcej

16-02-17 Zmiany w Regulaminie RŚP

Uprzejmie informujemy, że w Zarząd TGE podjął decyzję o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie RŚP.
Modyfikacja Regulaminu związana jest z wejściem w życie 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831, z późn. zm.).

więcej

08-02-17 Komunikat ws. otwarcia aukcji kupna nr 1/RTT-A/2017

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 10.02.2017 r. zostanie przeprowadzona aukcja kupna nr 1/RTT-A/2017, której przedmiotem będzie energia elektryczna w dostawie pasmowej, tzn. o równej mocy w każdej godzinie doby w okresie od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. (Instrument BASE-A_Y-18)* o mocy 20 MW.

więcej

06-02-17 Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w styczniu 2017 r.

•    Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w styczniu 2017 roku wyniósł 13 158 393 MWh, wzrastając łącznie na rynkach spot i terminowym o 3,2 proc. m/m oraz 41,1 proc. r/r.
•    W pierwszym miesiącu 2017 roku giełda odnotowała niższe obroty energią elektryczną – o 14,4 proc. w skali miesięcznej oraz 35,9 proc. w porównaniu do zeszłego roku.

więcej

05-02-17 Nowe dokumenty dostępne na stronie

W dniu dzisiejszym opublikowane zostały zmodyfikowany słownik pojęć rynku europejskiego oraz zestawienie dokumentów prawnych UE opracowane na podstawie publikacji EUR-Lex na dzień 21.12.2016.

więcej

20-01-17 3000 członków Rejestru Świadectw Pochodzenia TGE

•    Rejestrowi Świadectw Pochodzenia TGE zaufało już 3000 firm. Wśród nich znajdują się największe spółki energetyczne, przemysłowi odbiorcy energii, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządowe, właściciele małych instalacji OZE oraz prosumenci.
•    Dynamice rozwoju członkostwa RŚP towarzyszą rosnące wolumeny energii. 137 TWh energii ze źródeł odnawialnych, 218 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji oraz 694 tysiące toe z efektywności energetycznej – to bilans energetyczny przeszło jedenastoletniej działalności Rejestru Świadectw Pochodzenia TGE.

więcej

04-01-17 Najlepszy rok dla TGE na rynku gazu ziemnego

Podsumowanie roku 2016 na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego i praw majątkowych TGE

•    Wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w 2016 roku 114 468 886 MWh, co stanowi najlepszy wynik roczny w historii Towarowej Giełdy Energii. Przesądził o tym rekordowy wolumen na rynku spot, o wysokości 24 595 118 MWh.
•    Roczny wolumen obrotu na rynku spot energii elektrycznej osiągnął najwyższy poziom w historii i wyniósł 27 627 454 MWh, przewyższając o 9,9 proc. obroty z 2015 r.
•    Rekord odnotowano również na Rynku Praw Majątkowych, gdzie roczny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej (instrument PMEF) wyniósł 314 751 toe, wzrastając niemal czterokrotnie w skali roku.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies