Komunikaty Operacyjne (KO)

Informacje

17-04-19 Koncepcja łączenia rynków w regionie CORE jest gotowa do wdrożenia

Mechanizm łączenia rynków z uwzględnieniem rzeczywistych przepływów energii ma zostać wdrożony w regionie CORE wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR).

więcej

03-04-19 PCR Market Coupling Algorithm

EUPHEMIA 10.3 - Single Day Ahead Coupling Algorithm
A new release of Euphemia is scheduled to go-live in MRC for delivery day 4 April 2019 and the release in 4M MC is planned for delivery day 15 May 2019. In comparison to the current version, the following changes will be implemented:

więcej

03-04-19 Podsumowanie działalności TGE w marcu 2019 r.

Kolejny rekordowy miesiąc w obrocie energią elektryczną na rynku spot
•    Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu br. 19 158 811 MWh i był o 6,3 proc. niższy niż w marcu roku 2018.
•    Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w marcu br. wyniósł 12 323 705 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 30,9 proc.
•    Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w marcu br. 5 466 351 MWh, a więc o 21,3 proc. mniej niż w marcu roku ubiegłego.
•    W marcu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 2 784 625 MWh, co stanowi 5-krotny wzrost r/r.

więcej

01-04-19 PGE pierwszym animatorem na Towarowej Giełdzie Energii w nowej formule animacji

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGE, podpisała umowę z Towarową Giełdą Energii na pełnienie funkcji animatora i tym samym stała się pierwszym animatorem na TGE w nowej formule animacji. Umowa obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r. i dotyczy animacji na Rynku Terminowym Towarowym energii elektrycznej.

więcej

29-03-19 Zawieszenie opłat giełdowych na Rynku Instrumentów Finansowych TGE

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 61 ust. 2 Regulaminu obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. („Regulamin Giełdy”), postanawia zawiesić opłatę roczną za członkostwo na RIF oraz opłatę roczną za korzystanie z systemów informatycznych giełdy określone w załączniku Opłaty giełdowe do Regulaminu Giełdy, do dnia 30 czerwca 2019 r.

 

więcej

22-03-19 Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych....

  • Pierwszy dzień wiosny zbiegł się ze świętem rynku giełdowego. 21 marca br. Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych uhonorowały branżę energetyczną.
  • Po raz dziewiąty Giełda wyróżniła najaktywniejsze podmioty oraz maklerów działających na parkiecie TGE, natomiast Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych wręczyła doroczne „Rozrachunki“.
więcej

20-03-19 Przerwa techniczna RŚP

Z powodu prac administracyjnych w dniu dzisiejszym (20.03.2019) w godzinach 15:40 – 18:00 dostęp do Rejestru Świadectw Pochodzenia będzie niemożliwy.
Z góry przepraszamy za związane z tym niedogodności.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies