Systemy informatyczne

Grupa Kapitałowa TGE (TGE i IRGIT) korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych dostarczanych przez Nasdaq i Deutsche Boerse AG.

X-Stream Trading

31 maja 2017 r. TGE uruchomiła nowy system transakcyjny X-Stream Trading oferowany przez firmę Nasdaq. Nowe rozwiązania technologiczne umożliwiają obsługę prowadzonych przez TGE rynków na najwyższym poziomie, a także elastyczne rozszerzanie przyszłej działalności o inne instrumenty towarowe i pochodne. Uruchomiony system X–Stream Trading pozwala TGE na kompleksową obsługę wielu rynków, szerokie spektrum obsługiwanych rodzajów zleceń i aktywów, obsługę animatorów rynku, możliwość realizacji strategii na rynku instrumentów pochodnych, przetwarzanie danych z rynku oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem i utrzymywanie pozycji w czasie rzeczywistym, a także kontrolę i nadzór nad rynkiem. Rozwiązania firmy Nasdaq należą do najczęściej używanych na świecie i obsługują zlecenia w tempie 100.000 na sekundę, przy średniej zwłoce wynoszącej niespełna 40 mikrosekund.

SAPRI Trade

15 listopada 2017 r. TGE uruchomiła system transakcyjny SAPRI dostarczony przez firmę Nasdaq, który jest dedykowany do obsługi handlu energią na rynku dnia następnego w projekcie Price Coupling of Regions(PCR). System umożliwia przekazywanie zleceń w modelu PCR przy wykorzystaniu szerokiej gamy typów i rodzajów zleceń. SAPRI zapewnia pełne bezpieczeństwo funkcjonowania systemu we współpracy z systemami giełd europejskich.

W efekcie uruchomienia nowego systemu transakcyjnego, TGE oferuje transakcje rynku dnia następnego energii elektrycznej codziennie na dwóch fixingach. Przed pierwszym fixingiem kojarzone są zlecenia krajowe, natomiast na drugim fixingu zlecenia transgraniczne w ramach PCR (połączenia SwePol Link oraz LitPol Link). Możliwości techniczne wymiany wynikają ze zdolności przesyłu na każdym z kierunków, określonych codziennie na poszczególne godziny doby przez PSE. Nowy system zapewnia możliwość podwyższenia standardu usług świadczonych przez TGE i komfortu udziału w rynku spot przez uczestników.

Aplikacja M7

19 listopada 2019 r. TGE  uruchomiła transgraniczny rynek SIDC w modelu XBID, który łączy krajowe Rynki Dnia Bieżącego Energii Elektrycznej w ramach Unii Europejskiej i umożliwia ciągły handel pomiędzy podmiotami w większości krajów Europy. 

W tym celu TGE musiała zaimplementować lokalne oprogramowanie LTS (Local Trading Solutions) do współpracy w ramach modelu XBID, a następnie wdrożyć aplikację M7 firmy Deutsche Boerse AG, która umożliwia zawieranie transakcji na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej w SIDC. 

Rozwiązanie SIDC-XBID opiera się na wspólnym systemie informatycznym, posiadającym jedną, wspólną książkę zleceń (Shared Order Book – SOB), moduł zarządzania zdolnościami przesyłowymi (Capacity Management Module – CMM) oraz moduł rozliczeń technicznych i finansowych (Shipping Module – SM.), który jest centralnie zarządzany przez Deutsche Boerse AG. SIDC umożliwia kojarzenie zleceń uczestników rynku w systemie ciągłym ze zleceniami złożonymi w analogiczny sposób przez uczestników rynku w dowolnej innej strefie cenowej w zasięgu projektu, o ile tylko dostępne są zdolności przesyłowe. Docelowo, model zintegrowanego Rynku Dnia Bieżącego umożliwi zarówno notowania ciągłe w systemie implicite, ale również w systemie aukcji typu explicit z zastosowaniem mechanizmu transakcyjnego EUPHEMIA stosowanego na rynku dnia następnego. 

 

Adresy stron internetowych naszych aplikacji.

X-Stream Trading:
https://xstream.tge.pl

Sapri Trade:
https://sapri.tge.pl

System rozliczeniowy:
https://xstream.irgit.pl

Biuro Operacji Giełdowych – telefon operatorski +48 22 341 99 60

Dane ewidencyjne oraz jednostki grafikowe Towarowej Giełdy Energii S.A.

Kod URB: UR_GESA_0049
Nazwa pełna: Towarowa Giełda Energii Spółka Akcyjna

Kod JG: JG_GESA_01_0364
Nazwa pełna JG: Towarowa Giełda Energii - jednostka podstawowa Zakupu
Kod OR: OR_GESA_0044
Nazwa pełna OR: Towarowa Giełda Energii Spółka Akcyjna

Kod JG: JG_GESA_02_0365
Nazwa pełna JG: Towarowa Giełda Energii - jednostka podstawowa Sprzedaży
Kod OR: OR_GESA_0044
Nazwa pełna OR: Towarowa Giełda Energii Spółka Akcyjna 

Wymagania techniczne dla stacji użytkownika

XTR

Minimalne wymagania

OPEN GATE

System Operacyjny

Windows 10

Procesor

N/A

Pamięć

N/A

Rozdzielczość Ekranu

N/A

.Net Framework

.NET 4.0 (wymagane)

Instalacja Click Once

Internet Explorer 11

 

 

Rekomendowane wymagania

OPEN GATE

System Operacyjny

Windows 10

Procesor

Intel® Core™2 Duo CPU 2.4 GHz

Pamięć

2 GB RAM

Rozdzielczość Ekranu

UXGA (1600 x 1200)

.Net Framework

.NET 4.0 (wymagane)

Instalacja Click Once

Internet Explorer 11 lub wyżej

 

 

SAPRI

Minimalne wymagania

SAPRI TRADE

System Operacyjny

Windows 10

Procesor

N/A

Pamięć

N/A

Rozdzielczość Ekranu

N/A

.Net Framework

.NET 4.0 (wymagane)

Instalacja Click Once

Internet Explorer 11

 

 

Rekomedowane wymagania

SAPRI TRADE

 System Operacyjny

Windows 10

Procesor

Intel® Core™2 Duo CPU 2.4 GHz

Pamięć

2 GB RAM

Rozdzielczość Ekranu

UXGA (1600 x 1200)

.Net Framework

.NET 4.0 (wymagane)

Instalacja Click Once

Internet Explorer 11 lub wyżej