Poniżej link do aktualnych dokumentów dotyczących rejestru akcjonariuszy, w tym Regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („Dom Maklerski”), zamieszczonych na stronie Domu Maklerskiego: https://bossa.pl/oferta/rejestr-akcjonariuszy


Zgodnie z Regulaminem prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (link powyżej) -  akcjonariusz Spółki jest obowiązany do zawiadomienia Domu Maklerskiego o każdej zmianie danych podlegających wpisowi do Rejestru Akcjonariuszy. 

Równocześnie Spółka  informuje o  obowiązku Domu Maklerskiego w zakresie identyfikacji i weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu lub jego beneficjenta rzeczywistego wynikającym z art. 36 i 37 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 
 Spółka i Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. są odrębnymi i niezależnymi administratorami danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L119 z 4 maja 2016 roku, str 1), w szczególności akcjonariuszy, zastawników i użytkowników oraz innych osób, których dane osobowe podlegają wpisowi do rejestru akcjonariuszy. 

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Dom Maklerski znajdują się w Polityce prywatności Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. dla osób, których dane osobowe podlegają wpisowi do rejestru akcjonariuszy. 

Poniżej link do ww. dokumentu: 
https://bossa.pl/dane-osobowe


Informacja o przetwarzaniu danych akcjonariuszy TGE S.A. oraz ich pełnomocników znajduje się w klauzuli informacyjnej zamieszczonej w poniższym linku: >>pobierz


Towarowa Giełda Energii S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 15.12.2020 r. dokonała piątego wezwania akcjonariusza Spółki - Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.


Towarowa Giełda Energii S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 25.11.2020 r. dokonała czwartego wezwania akcjonariusza Spółki - Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.


Towarowa Giełda Energii S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 06.11.2020 r. dokonała trzeciego wezwania akcjonariusza Spółki - Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.


Towarowa Giełda Energii S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 15.10.2020 r. dokonała drugiego wezwania akcjonariusza Spółki - Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.


Towarowa Giełda Energii S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 29.09.2020 r. wezwała akcjonariusza Spółki - Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.