Członkostwo na Rynku Towarów Giełdowych otwiera nowe możliwości


Zgodnie z Regulaminem obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., stronami transakcji zawieranych na giełdzie towarowej mogą być podmioty, które zawarły z Giełdą umowę o członkostwo i zostały dopuszczone do działania na giełdzie przez Zarząd Giełdy.

Korzyści wynikające z członkostwa na RTG:    

 • jawne i przejrzyste reguły zawierania transakcji
 • kumulacja popytu i podaży na poszczególne towary giełdowe
 • ustalenie obiektywnych rynkowych cen energii
 • jednakowy dostęp do informacji rynkowych
 • jednakowe warunki uczestnictwa w rynku dla wszystkich podmiotów niezależnie od ich wielkości
 • bezpieczeństwo zawierania transakcji – nadzór Komisji Nadzoru Finansowego
 • bezpieczeństwo rozliczeń transakcji – licencjonowana Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych
 • najniższa opłata transakcji na rynku polskim
 • nowoczesne i bardzo proste w obsłudze aplikacje do składania zleceń – X-Stream Trading,Sapri Trading i M7 Trading System

Członkowie RTG | stan na 04-08-2021

SPÓŁKA Animator KRAJ
1. Alpiq Energy SE Oddział w Polsce
PL
2. ATW Kapital GmbH
DE
3. Axpo Polska Sp. z o.o.
PL
4. CEZ a.s.
CZ
5. Dom Maklerski BOŚ S.A.
PL
6. DXT Commodities SA
CH
7. Ecoergia Sp.z o.o.
PL
8. EDF Trading Markets (Irleand) Limited
IE
9. Ekologicke Zdroje Energie s.r.o.
CZ
10. ELEKTRIX S.A.
PL
dopuszczony
Pokaż pełną listę członków (76)  Pobierz pełną listę (76)
 1. Chcę zostać członkiem RTG

  Dowiesz się w jaki sposób przejść procedurę
  członkowską na TGE
 1. Jestem członkiem RTG

  Znajdziesz dodatkowe informacje na temat
  rozszerzenie swojej działalności na giełdzie

Jak rozpocząć działanie na RTG

Możesz zostać dopuszczony do działania na RTG bezpośrednio lub za pośrednictwem Domu Maklerskiego. Poniżej przedstawiamy ścieżkę bezpośrednią. W celu skorzystania z oferty Domów Maklerskich przejdź do strony z listą instytucji pośredniczących

 1. 1

  Wypełnij wniosek o zawarcie umowy o członkostwo na RTG

  Złóż wniosek o zawarcie umowy o członkostwo na Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. wraz z wymaganymi załącznikami
 2. 2

  Spełnij wymogi w zakresie rozliczania transakcji

  Skontaktuj się z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A,.(IRGIT) w sprawie uzyskania szczegółowych informacji

  Gdzie zostawić

 3. 3

  Uzyskaj uprawnienia Maklera Giełdowego na RTG

  Uzyskaj uprawnienia Maklera TGE Złóż wniosek o przeprowadzenie szkolenia i egzaminu dla osoby mającej pełnić funkcję Maklera TGE

  Zapoznaj się ze "Szczegółowymi zasadami przeprowadzenie szkolenia przez TGE na Rynku Towarów Giełdowych"

 4. 4

  Złóż kompletny wniosek o dopuszczenie do działania na RTG

  Złóż wniosek o dopuszczenie do działania na wybranym rynku prowadzonym w ramach Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.
 5. 5

  Uzyskaj dostęp do systemów informatycznych Giełdy

  Złóż odpowiedni wniosek o nadanie dostępu do systemów informatycznych giełdy

Zobacz także

Członkostwo na Rynku Instrumentów Finansowych

Zgodnie z Regulaminem obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A., stronami transakcji giełdowej na RIF mogą być Członkowie Giełdy dopuszczeni do działania na giełdzie.

Korzyści z członkostwa na RIF:    

 • organizację polityki energetycznej w jednym miejscu
 • lepsze zarządzanie portfelem zakupowo-sprzedażowym
 • zabezpieczanie przed ryzykiem zmian cen energii – inwestorzy uzyskają długoterminową możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany cen energii bez konieczności zajmowania pozycji na rynku fizycznym
Czytaj więcej