Energia elektryczna


O rynku


Rynek Dnia Następnego (RDN) funkcjonuje od 30 czerwca 2000 r. Jest rynkiem spot dla energii elektrycznej w Polsce. Od początku notowań ceny na RDN stanowią odniesienie dla cen energii w kontraktach bilateralnych w Polsce. RDN przeznaczony jest dla tych spółek, które chcą w sposób aktywny i bezpieczny na bieżąco domykać swoje portfele zakupów/sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby.

W ramach RDN energii elektrycz­nej dostępne są kontrakty godzinowe i blokowe (bazowe, szczytowe oraz poza szczytem). Zmiany na RDN obrazowane są obecnie przez 6 indeksów cenowych odnoszących się do dnia oraz pory dnia dostawy. Najnowszy indeks rynku energii elektrycznej – TGe24 stanowi instrument bazowy dla kontraktów na rynku instru­mentów finansowych (futures). Określany jest na podstawie transakcji giełdowych zawartych na produktach godzinowych w systemie kursu jednolitego na I fixingu, który odbywa się na RDN dla energii elektrycznej. Handel na RDN odbywa się na jeden oraz dwa dni poprzedzające okres dostawy.

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Niedziela
8:00 - 15:30

Indeksy dla dostawy w dniu 05-08-2021

Indeks Kurs (PLN/MWh) Zmiana Wolumen (MWh) Zmiana
TGeBase
387,55 8.58% 99024,6 0.94%
TGePeak
396,66 12.43% 49170,3 3.58%
TGeOffpeak
365,72 3.64% 38694,3 1.02%
Indeks Kurs (PLN/MWh) Zmiana Wolumen (MWh) Zmiana
TGe24
385,58 10.11% 59636,4 13.83%
TGe15
397,54 13.32% 34623,5 11.12%
TGe9
365,64 3.67% 25012,9 17.32%
Zobacz indeks TGeBase i średnioważone ceny godzinowe

Kontrakty godzinowe zawarte w dniu 04-08-2021


Czas Kurs (PLN/MWh) Wolumen (MWh) Kurs (PLN/MWh) Wolumen (MWh) Kurs (PLN/MWh) Wolumen (MWh)
0-1 374,67 3032,7 379,99 2159,3 - 0
1-2 359,00 2442,7 367,80 1463,4 - 0
2-3 350,00 2417,1 354,90 1441,9 - 0
3-4 343,00 2023,1 349,56 909,2 - 0
4-5 345,00 2023,1 354,28 1064 - 0
5-6 363,00 2041,8 373,95 2200,3 - 0
6-7 389,81 3945,6 392,38 1933,4 - 0
7-8 395,00 2299,8 395,03 874,2 - 0
8-9 403,02 2229 395,78 819 - 0
9-10 404,75 2371,5 396,24 857,5 - 0
10-11 405,00 2314,8 399,58 860,2 - 0
11-12 412,31 2340,3 409,86 898,7 - 0
12-13 405,00 2378,7 405,09 878,9 - 0
13-14 397,74 2234,4 401,03 931,3 - 0
14-15 390,94 2349,9 384,78 1280,2 - 0
15-16 390,04 2362,1 385,12 1281,4 375,00 20
16-17 389,28 2306,1 386,54 1115 - 0
17-18 395,00 2221,2 398,11 932,6 - 0
18-19 395,00 2076,3 395,06 855,8 - 0
19-20 390,00 2468,1 389,96 977,2 - 0
20-21 395,00 2528,4 389,26 938,8 - 0
21-22 395,00 2142,9 387,59 1026 - 0
22-23 395,00 4468,2 376,94 1535,9 - 0
23-24 371,26 2618,6 320,64 972,5 370,00 1,5

Kontrakty blokowe zawarte w dniu 04-08-2021


Kontrakt Kurs min (PLN/MWh) Kurs max (PLN/MWh) Wolumen (MWh)
BASE_05-08-21 400,00 412,00 11160
BASE_06-08-21 - - 0
PEAK_05-08-21 - - 0
PEAK_06-08-21 - - 0
OFFPEAK_05-08-21 - - 0
OFFPEAK_06-08-21 - - 0

Legenda


Indeksy na RDN

TGeBase – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych danej doby dostawy (od 00:00 do 24:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów godzinowych, blokowych i weekendowych
TGePeak – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych okresu szczytu danej doby dostawy (od 07:00 do 22:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów godzinowych oraz blokowych i weekendowych typu PEAK
TGeOffpeak – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych okresu spoza szczytu danej doby dostawy (od 00:00 do 07:00 oraz od 22:00 d0 24:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów godzinowych oraz blokowych i weekendowych typu OFFPEAK
TGe24 – średnia arytmetyczna z cen godzinowych danej doby dostawy (od 00:00 do 24:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30
TGe15 – średnia arytmetyczna z cen godzinowych okresu szczytu danej doby dostawy (od 07:00 do 22:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30
TGe9 – średnia arytmetyczna z cen godzinowych okresu spoza szczytu danej doby dostawy (od 00:00 do 07:00 oraz od 22:00 do 24:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30