RRM TGE – Raportowanie Danych Transakcyjnych zgodnie z wymogami REMIT

Obowiązek raportowania danych transakcyjnych

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz Aktów Implementujących do tego Rozporządzenia zobowiązują Uczestników rynku do przekazywania Agencji ds. Współpracy Urzędów Regulacji (ACER) danych dotyczących zleceń i transakcji zawieranych na hurtowym rynku energii elektrycznej i gazu.

Zgodnie z zapisami Aktów Implementujących do REMIT obowiązek raportowania danych transakcyjnych dotyczących kontraktów zawieranych poprzez zorganizowane platformy obrotu wszedł w życie w dniu 7 października 2015 r. Od tego dnia wszyscy Uczestnicy rynków energii i gazu TGE będą mieli obowiązek raportowania swoich zleceń i transakcji, zawartych na tych rynkach. Natomiast obowiązek raportowania kontraktów OTC wszedł w życie w 7 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z wytycznymi REMIT i Aktami Implementującymi, raportowanie może być realizowane wyłącznie przez podmioty, które uzyskają status Registered Reporting Mechanism (RRM) w ACER.

Usługa raportowania danych transakcyjnych za pośrednictwem RRM TGE

Usługa raportowania poprzez RRM TGE umożliwia:

  • raportowanie zleceń i transakcji zawieranych za pośrednictwem zorganizowanych platform obrotu
  • raportowanie transakcji zawieranych OTC
  • raportowanie danych przesyłowych i podstawowych.

i tym samym wykonywanie obowiązków zgodnie z art. 8 REMIT.

Usługa raportowania realizowana będzie poprzez RRM w zakresie zdefiniowanym w aktach implementujących i w formacie zgodnym z ARIS (ACER REMIT Information System), który jest centralnym systemem informatycznym ACER, przetwarzającym dane związane z REMIT

Jak zostać Członkiem RRM TGE

Chcielibyśmy poinformować, że Członkiem RRM TGE w zakresie raportowania danych może zostać każdy Uczestnik Rynku, zgodnie z Regulaminem RRM Towarowej Giełdy Energii. 

Aby zostać Członkiem RRM TGE, należy wypełnić i przekazać wniosek, przy jednoczesnej akceptacji treści Regulaminu RRM TGE.

W przypadku Domu Maklerskiego, to on składa wniosek o członkostwo w systemie RRM TGE, w którym również będą zawarte dane jego klientów. Dlatego Uczestnik rynku, który nie jest dopuszczony do obrotu na giełdzie i działa tylko za pośrednictwem Domu Maklerskiego (jest jego klientem), powinien kontaktować się z DM w tej sprawie. Stosunki umowne między Domami Maklerskimi, a ich klientami nie są w zakresie zainteresowań TGE.

 

Ważne linki

 

Pozostałe produkty i usługi

Giełdowa Platforma Informacyjna (GPI)


Platforma jest miejscem publikacji uporządkowanych i transparentnych danych dotyczących systemu energetycznego w Polsce.

Czytaj więcej

Uprawnienia maklera RTG


Usługa certyfikowania maklerów Rynku Towarów Giełdowych.

Czytaj więcej