Rejestr Świadectw Pochodzenia


Rejestr Świadectw Pochodzenia (RŚP) jest integralnym elementem systemu wsparcia producentów energii elektrycznej z OZE, a także systemu świadectw efektywności energetycznej. Centralizacja rejestracji zapewnia rzetelność systemu i jego przejrzystość.

Pokaż więcej

Poznaj procedurę uzyskania członkostwa w Rejestrze Świadectw Pochodzenia

  1. 1

    Wypełnij wniosek członkowski

  2. 2

    Wybierz osobę uprawnioną do reprezentowania w rejestrze

  3. 3

    Wybierz dom maklerski i wypełnij pełnomocnictwo

 

Nowi członkowie RŚP | stan na 30-07-2021

  SPÓŁKA Kod RŚP
1 AIFM PL II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AIFMPLII
2 Accolade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ACCOLADE
3 PPHU Laktopol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PPHULAKT
4 Gmina Miasta Gdańska GMGDANSK
5 Volvo Polska - Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością VOLVO
  SPÓŁKA Kod RŚP
6 Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Pionier w Kutnie SMPIONIE
7 THONI ALUTEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością THONALUT
8 Animex Foods Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ANIMEXFD
9 Animex Kutno Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ANIMEXKU
10 BAKOMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BAKOMA
 Pobierz pełną listę - 3792 członków (XLS 585 Kb)

Zobacz także

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

Gwarancje pochodzenia energii są elementem polityki środowiskowej Unii Europejskiej, które mają na celu ujawnienie i poświadczenie dla odbiorcy końcowego, że określona ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii lub w procesie wysokosprawnej kogeneracji (CHP – Combined Heat and Power).

Czytaj więcej